A    X
DV2-Carr.
DTC-Carr.
Lijmen en hybride verbindingen
Werken aan e-voertuigen
WG-Carr
Veiligheidssystemen
Alternatieve uitdeuksystemen
Aluminium Basis
Aluminium fase 2
Eindcontrole
GMA-hardsolderen
High strenght steel
Meetsystemen elektronisch
Meetsystemen mechanisch
Meetsystemen optisch
Uitlijnservice 1 personenauto's b
Uitlijnservice 2 personenauto's g
Uitlijnservice 3 personenauto's e
Weerstandlassen
Omgaan met gevaarlijke stoffen
Communicatie en organisatie

B 

Deelbranche: Schadeherstel

Meewerkend voorman Autoschadeherstel

De Meewerkend voorman Autoschadeherstel werkt als leidinggevende in de werkplaats van het bedrijf. In bedrijven met een kleine werkplaats tot 10 a 15 medewerkers geeft hij sturing aan de hele werkplaats, in de grotere bedrijven is dat eerder een afdeling of een team van werknemers en heeft hij in de meeste gevallen nog een afdeling- of werkplaatsmanager boven zich. Daarnaast verricht hij zelf ook werkzaamheden op de werkplaats, veelal op hetzelfde niveau en met hetzelfde takenpakket als zijn collega’s. Deze functiebeschrijving richt zich op de sturende en begeleidende taak die hij als voorman heeft.

Branchekwalificaties

  • DV2-Carr. (Auto elektronica schadeherstel 1)
  • DTC-Carr. (Diagnosetester carrosserie)
  • Lijmen en hybride verbindingen
  • Werken aan e-voertuigen (Schadeherstel e-voertuigen)
  • WG-Carr (Uitlijnservice)
  • Veiligheidssystemen
  • Alternatieve uitdeuksystemen
   • Initiatiefnemer: OOC


  • Aluminium Basis
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

    Kennis testen met demotoets
   • Principes, kenmerken, begrippen
    • De deelnemer kent de eigenschappen van aluminium en de constructies waarin aluminium is toegepast.

    • De deelnemer kan de toegepaste coderingen herkennen en beschrijven.

    • De deelnemer kan constructies waarin aluminium is toegepast, herkennen en beschrijven.

    • De deelnemer kan de kwaliteit van de bewerkingen van aluminium plaatdelen en de conditie van deze delen, beoordelen en beschrijven.

    • De deelnemer  begrijpt dat afwijken van de (fabrieks) voorschriften bij het  bewerken van aluminium plaatdelen tot veiligheidsrisico's kan leiden.

    • De deelnemer kan beschrijven hoe corrosieproblemen kunnen ontstaan en kunnen worden voorkomen.

    • De deelnemer kent het verschil tussen aluminium plaatdelen en aluminium gietdelen en kan deze ook als zoanig herkennen.

   • Proces, methoden, voorschriften
    • De deelnemer kent de methoden (warmtebehandeling, verspanen, temperatuurcontrole) om aluminium plaatdelen te bewerken en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de voorzorgsmaatregelen die toegepast worden voor het bewerken (warmtebehandeling, verspanen, temperatuurcontrole) van aluminium plaatdelen kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kan de effecten en kenmerken beschrijven die optreden bij het bewerken (warmtebehandeling, verspanen, temperatuurcontrole) van aluminium.

    • De deelnemer kent de (wettelijke)voorschriften en persoonlijke veiligheidsmaatregelen die gelden voor het bewerken (warmtebehandeling, verspanen, temperatuurcontrole) van aluminium en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de voorwaarden die gelden bij het verbinden van aluminium plaatdelen door middel van schroeven en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de methode om scheurvorming in aluminium plaatdelen te detecteren.

   • Gereedschappen, materialen, apparatuur
    • De deelnemer kan de benodigde apparatuur voor het bewerken (zoals eenzijdig uitdeuken, krimpen, handmatig uitdeuken, verbinden door schroeven) van aluminium plaatdelen beschrijven en afstellen/toepassen.

    • De deelnemer kan problemen beschrijven, voorkomen en oplossen die kunnen optreden bij het bewerken/verbinden van aluminium plaatdelen.

  • Aluminium fase 2
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

    Kennis testen met demotoets
   • Principes/kenmerken/begrippen
    • De deelnemer kent de eigenschappen van aluminium en de constructies waarin aluminium is toegepast.

    • De deelnemer kan de toegepaste coderingen herkennen en beschrijven.

    • De deelnemer kan constructies waarin aluminium is toegepast, herkennen en beschrijven.

    • De deelnemer kan de effecten en kenmerken beschrijven die optreden bij het bewerken van, en het werken met aluminium.

    • De deelnemer kan de conditie van de constructie en de bewerkingen van aluminium, beoordelen en beschrijven.

    • De deelnemer  begrijpt dat afwijken van de (fabrieks) voorschriften bij het  bewerken van aluminium tot veiligheidsrisico's kan leiden.

    • De deelnemer kent begrippen zoals splijt/pel/afschuifbelasting en kan deze ook beschrijven/herkennen.

   • Mechanische verbindingen aluminium
    • De deelnemer kent de methoden om aluminium delen en de constructies waarin aluminium is toegepast, met elkaar te verbinden door middel van mechanische verbindingen (zoals schroeven, blindklinknagels, massieve of holle ponsnagels) en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de voorzorgsmaatregelen die toegepast worden voor het maken van mechanische verbindingen kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de wijze van nabewerking die toegepast wordt na het maken van mechanische verbindingen kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de diverse methoden om mechanische verbindingen van elkaar los te nemen en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de (wettelijke)voorschriften en persoonlijke veiligheidsmaatregelen die gelden voor maken van mechanische verbindingen en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kan (fabrieks)voorschriften t.b.v. het bewerken van aluminium delen, interpreteren en toepassen.

   • Lijmen/hybride verbindingen aluminium
    • De deelnemer kent de methoden om aluminium delen en de constructies waarin aluminium is toegepast, met elkaar te verbinden door middel van lijmen/hybride verbindingen en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de voorzorgsmaatregelen die toegepast worden voor het maken van lijm/hybride verbindingen kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de wijze van nabewerking die toegepast wordt na het maken van lijm/hybride verbindingen kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de diverse methoden om lijm/hybride verbindingen van elkaar los te nemen en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de (wettelijke)voorschriften en persoonlijke veiligheidsmaatregelen die gelden voor maken van lijm/hybride verbindingen en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kan (fabrieks)voorschriften t.b.v. het bewerken van aluminium delen, interpreteren en toepassen.

   • Apparatuur/gereedschappen
    • De deelnemer kan de benodigde apparatuur voor het verbinden en losnemen van aluminium delen beschrijven en afstellen/toepassen.

    • De deelnemer kan problemen beschrijven, voorkomen en oplossen die kunnen optreden bij het verbinden en losnemen van aluminium delen.

  • Eindcontrole
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

    Kennis testen met demotoets
   • Controle van de procedures
    • De deelnemer kent de elementen waaruit een eindcontrole is opgebouwd.

    • De deelnemer kent het doel en de toepassing van de tijdens de uit te voeren eindcontrole te gebruiken checklisten, werkorders en aanverwante documenten en kan deze toepassen bij het uitvoeren van een eindcontrole.

    • De deelnemer weet hoe hij afspraken met de klant/opdrachtgever moet meenemen in de eindcontrole.

    • De deelnemer begrijpt hoe een goed uitgevoerde eindcontrole kan bijdragen aan het voorkomen van faalkosten en klachten.

    • De deelnemer begrijpt welke plaats de eindcontrole kan hebben in het verbeteren van het totale bedrijfsproces.

    • De deelnemer kan de klant een heldere uitleg geven over de reparatie van het voertuig en daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteitsbeleving van de klant.

    • De deelnemer kan documenten/checklists die gebruikt worden voor de voortgangscontrole, lezen/interpreteren.

   • Technische controle
    • De deelnemer kan technische controlecriteria en procedures lezen en interpreteren ten aanzien van:

     • Zichtbare fouten
     • Scharnierende delen
     • Carrosserie interieur
     • Carrosserie exterieur
     • Onderstel/wielen en banden
     • Verlichting
     • Elektronische voertuigsystemen (uitdraaien)
     • Belettering/bestikkering
     • Et cetera
  • GMA-hardsolderen
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument
    Norm volgens: FOCWA Erkenning

    Kennis testen met demotoets
   • Principes, kenmerken, begrippen
    • De deelnemer kan GMA-hardsolderen herkennen en beschrijven.

    • De deelnemer kan beschrijven voor welke materiaalsoorten GMA-hardsolderen van toepassing kan zijn.

    • De deelnemer kan de factoren aangeven die bepalend zijn voor de kwaliteit van verbindingen bij GMA-hardsolderen.

    • De deelnemer kan problemen beschrijven, voorkomen en oplossen die kunnen optreden bij GMA-hardsolderen.

   • Proces, methoden, voorschriften
    • De deelnemer kan de voorbehandeling/voorzorgsmaatregelen beschrijven en toepassen t.b.v. GMA-hardsolderen.

    • De deelnemer kan het proces en de techniek van GMA-hardsolderen beschrijven en toepassen.

    • De deelnemer kan de benodigde materialen (zoals toevoegdraden CUSi3 en CuAI8) voor GMA-hardsolderen beschrijven en afstellen/toepassen.

    • De deelnemer kan de nabehandeling beschrijven en toepassen t.b.v. GMA-hardsolderen.

    • De deelnemer kan de (fabrieks)voorschriften voor GMA-hardsolderen interpreteren en toepassen.

    • De deelnemer kent de (wettelijke)voorschriften en persoonlijke veiligheidsmaatregelen die gelden voor de verbindingstechnieken en kan deze ook toepassen.

   • Gereedschappen, materialen, apparatuur
    • De deelnemer kan de benodigde apparatuur voor GMA-hardsolderen beschrijven en afstellen/toepassen.

  • High strenght steel
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

    Kennis testen met demotoets
   • Principes, kenmerken, begrippen
    • De deelnemer kent de eigenschappen van HSS delen en Tailored Blanks en de constructies waarin deze materialen zijn toegepast.

    • De deelnemer kan de toegepaste naamgevingen, coderingen en afkortingen van HSS delen en Tailored Blanks herkennen en beschrijven.

    • De deelnemer kan constructies waarin HSS delen en Tailored Blanks zijn toegepast, herkennen en beschrijven waarom HSS en Tailored Blanks op die plaatsen in de constructie worden gebruikt.

    • De deelnemer kan de conditie van HSS delen en Tailored Blanks beoordelen en beschrijven.

    • De deelnemer kan problemen beschrijven, voorkomen en oplossen die kunnen optreden bij het bewerken van HSS delen en Tailored Blanks.

   • Proces, methoden, voorschriften
    • De deelnemer kan de voorbehandeling beschrijven en toepassen t.b.v. HSS delen en Tailored Blanks.

    • De deelnemer kan het proces en de bewerkingstechnieken van HSS delen en Tailored Blanks beschrijven en toepassen.

    • De deelnemer kan de benodigde toevoeg- en bevestigingsmaterialen voor HSS delen en Tailored Blanks beschrijven en afstellen/toepassen.

    • De deelnemer kan de (fabrieks)voorschriften voor het vervangen/verbinden (snijlijnen/loshalen, etc.) van HSS delen en Tailored Blanks interpreteren en toepassen.

    • De deelnemer kan de nabehandeling beschrijven en toepassen t.b.v. HSS delen en Tailored Blanks.

    • De deelnemer kent de (wettelijke) voorschriften en persoonlijke veiligheidsmaatregelen die gelden voor de bewerkingstechnieken van HSS delen en Tailored Blanks en kan deze ook toepassen.

    • De deelnemer  begrijpt dat afwijken van de (fabrieks) voorschriften bij het  bewerken van HSS delen en tailored blanks tot veiligheidsrisico's kan leiden.

   • Gereedschappen, materialen, apparatuur
    • De deelnemer kan de benodigde apparatuur voor het bewerken van HSS delen en Tailored Blanks beschrijven en afstellen/toepassen.

  • Meetsystemen elektronisch
   • Initiatiefnemer: OOC


  • Meetsystemen mechanisch
   • Initiatiefnemer: OOC


  • Meetsystemen optisch
   • Initiatiefnemer: OOC


  • Uitlijnservice 3 personenauto's expert
   • Initiatiefnemer: OOC


  • Weerstandlassen
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument
    Norm volgens: FOCWA Erkenning

    Kennis testen met demotoets
   • Principes, kenmerken, begrippen
    • De deelnemer kan het weerstandlassen herkennen en beschrijven.

    • De deelnemer kan de effecten en kenmerken beschrijven die optreden bij weerstandlassen.

    • De deelnemer kan de factoren aangeven die bepalend zijn voor de kwaliteit van verbindingen bij weerstandlassen.

    • De deelnemer kan problemen beschrijven, voorkomen en oplossen die kunnen optreden bij weerstandlassen.

   • Proces, methoden, voorschriften
    • De deelnemer kan de voorbehandeling/voorzorgsmaatregelen beschrijven en toepassen t.b.v. weerstandslassen.

    • De deelnemer kan het proces en de techniek van weerstandlassen beschrijven en toepassen.

    • De deelnemer kan de nabehandeling beschrijven en uitvoeren t.b.v. weerstandslassen.

    • De deelnemer kent de (wettelijke)voorschriften (zoals de EMV-regeling) en persoonlijke veiligheidsmaatregelen die gelden voor weerstandlassen en kan deze ook toepassen.

   • Gereedschappen, materialen, apparatuur
    • De deelnemer kan de benodigde apparatuur voor weerstandlassen beschrijven en afstellen/toepassen.

  • Omgaan met gevaarlijke stoffen
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

    Kennis testen met demotoets
   • Herkennen van gevaarlijke stoffen
    • De deelnemer kan gevaarlijke stoffen herkennen aan de hand van het etiket of informatiebladen/gegevens over deze stof.

    • De deelnemer weet wat wordt verstaan onder H, R, P en S-zinnen en kan daar ook als zodanig naar handelen.

    • De deelnemer kent de betekenis van de toegepaste gevaarsymbolen/pictogrammen voor gevaarlijke stoffen en kan daar ook als zodanig naar handelen.

    • De deelnemer kent de chemische kenmerken van gevaarlijke stoffen in relatie tot veiligheid, gezondheid en milieu.

   • Omgang met gevaarlijke stoffen
    •  

     De deelnemer weet welke wettelijke richtlijnen en regels er zijn ten aanzien van opslag van gevaarlijke stoffen, waar hij die vandaan kan halen, hoe deze stoffen moeten wordne opgeslagen en kan daar ook als zodanig naar handelen.

    • De deelnemers weet hoe hij op basis van de gegeven veiligheidsinformatie moet omgaan met gevaarlijke stoffen en kan daar ook als zodanig naar handelen.

    • De deelnemer weet waaraan de maximaal toelaatbare concentraties van gevaarlijke stoffen kunnen worden afgelezen.

    • De deelnemer weet hoe te handelen in geval van calamiteiten met gevaarlijke stoffen en kan daar ook als zodanig naar handelen.

    • De deelnemer weet waar en hoe de veiligheidsinformatie met betrekking tot de omgang met gevaarlijke stoffen wordt vastgelegd in de risico inventarisatie & evaluatie (RI&E))

    • De deelnemer kent de arbeidshygiënische volgorde waarin werknemers beschermd moeten worden tegen risicovolle arbeidsomstandigheden en kan hier als zodanig naar handelen.

   • (persoonlijke) beschermingsmaatregelen
    • De deelnemer kent de diverse persoonlijke beschermingsmiddelen die toegepast kunnen worden in de eigen werkomgeving.

    • De deelnemer kent de codering gebruikt op PBM’s en kan deze als zodanig toepassen.

    • De deelnemer weet welke persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet moeten worden bij gebruik van bepaalde materialen/stoffen, hoe deze toegepast moeten worden en past deze ook als zodanig toe.

    • De deelnemer kent de maatregelen die getroffen moeten worden om veilig en gezond te kunnen werken met gevaarlijke stoffen.

    • De deelnemer kent de uit de RI&E voortvloeiende verplichting met betrekking tot voorlichting en onderricht in de omgang met gevaarlijke stoffen.

  • Communicatie en organisatie
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

    Kennis testen met demotoets
   • Leiding geven
    • De deelnemer kan verschillende stijlen van leidinggeven beschrijven zoals situationeel leidinggeven, coachend leidinggeven, taak en resultaatgericht leidinggeven, relatie en mensgericht leidinggeven en kan deze naar gelang de situatie als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kan het begrip “afdelingsdoelstelling” omschrijven en kan verschillende doelstellingen benoemen zoals; huidige situatie en gewenste situatie, afdelingsvisie en medewerkersvisie, omzet en resultaat.

    • De deelnemer kan verschillende soorten gesprekken in de rol van leidinggevende benoemen en omschrijven zoals correctiegesprek, coachinggesprek, feedback gesprek en sollicitatiegesprek en in voorkomende situaties als zodanig toepassen.

   • Overleg voeren/informeren
    • De deelnemer kan de functie en doelstellingen van een overleg beschrijven.

    • De deelnemer kan verschillende vormen van overleg beschrijven zoals werkbespreking/verdeling, werkoverleg, vergadering en instructiebespreking.

    • De deelnemer kent de verschillen tussen formele en informele communicatiestromen, informeren en/of inspraak bieden, besluiten nemen en/of afspraken maken.

    • De deelnemer kan een werkoverleg of vergadering voorbereiden (agenda opstellen, tijdsplanning maken, deelnemers selecteren en uitnodigen, locatie en catering regelen).

    • De deelnemer kan een vergadering of werkoverleg leiden (vergaderregels, regie, sfeer, groepsdynamiek, betrokkenheid, feedback, timemanagement en resultaat).

   • Overtuigen
    • De deelnemer kan de afdelingsdoelen en afspraken uitdragen en overdragen op de medewerkers.

    • De deelnemer kent de waarde van voorbeeldgedrag, het uiten van positieve waardering, ondersteuning en feedback naar de medewerkers en het creëren van betrokkenheid bij de medewerkers en kan hier als zodanig naar handelen.

    • De deelnemer kan medewerkers in gesprekken begeleiden en aansturen op afgesproken persoonlijke en team doelstellingen.