A    X
Herstellen van kunststofdelen
Afleveringsklaarmaken van persone
Certificaat verantwoord autospuit

B 

Deelbranche: Schadeherstel

Voorbewerker

De Voorbewerker is werkzaam in een bedrijf (of afdeling van een bedrijf) dat zich bezighoudt met de schadereparatie van personenauto’s en/of bedrijfsauto’s. Ook kan hij werkzaam zijn op de spuitafdeling van een carrosseriebouwbedrijf.

Branchekwalificaties

  • Herstellen van kunststofdelen
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

   • Gereedschappen, apparatuur, materialen
    • De deelnemer kent de gereedschappen en apparatuur die worden ingezet voor het lassen en verwarmen van kunststofdelen en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de gereedschappen en materialen die worden ingezet voor het mechanisch verbinden van kunststofdelen (bijvoorbeeld nieten) en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de toevoegingsmaterialen (kunststof lasdraad, lijmsoorten, stikstof) die worden ingezet voor het lassen en lijmen van kunststofdelen en kan deze ook als zodanig toepassen.

   • Principes, kenmerken, begrippen
    • De deelnemer kan kunststoffen/typen herkennen/identificeren.

    • De deelnemer kent de begrippen die verband houden met kunststof en kunststofreparatie, zoals: thermohardend, thermoplast, etc.

    • De deelnemer kan de kunststof (veiligheids)delen herkennen, die om veiligheidsredenen niet gelast of gelijmd mogen worden.

   • Proces, methoden, voorschriften
    • De deelnemer kent de verschillende reparatietechnieken voor kunststofdelen, zoals: lassen, lijmen (vol of met mechanische verbindingen), verwarmen (in geval van deukjes), etc. en de voor – en nadelen van deze reparatiemethoden en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de veiligheidsmaatregelen die getroffen moeten worden voor het repareren van kunststofdelen en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer begrijpt de productinformatie voor de in te zetten materialen voor het repareren van kunststofdelen en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer weet hoe de verschillende reparatiemethoden dienen te worden nabewerkt tot het plamuren van de reparatieplek.

  • Afleveringsklaarmaken van personenauto's
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

   • Gereedschappen, apparatuur, materialen
    • De deelnemer kent de gereedschappen die kunnen worden ingezet voor het afleveringsklaarmaken, zoals poets-, polijst- en schuurmiddelen, poetspads en poetsmachines, krabbertjes, etc.). 

    • De deelnemer kent de materialen die kunnen worden ingezet voor het afleveringsklaarmaken. 

   • Principes, kenmerken, begrippen
    • De deelnemer kent de eigenschappen van oplosmiddelhoudende en niet-oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen en hun toepassingsgebied.

    • De deelnemer kent de eigenschappen van poetsmiddelen en hun toepassingsgebied.

    • De deelnemer kan de verschillende lakfouten herkennen en weet welke relatief eenvoudig in het afleveringstraject zijn op te lossen.

   • Proces, methoden, voorschriften
    • De deelnemer kan het afleveren volgordelijk uitvoeren.

    • De deelnemer kent de verschillende technieken voor het verwijderen van onregelmatigheden in de lak die veroorzaakt zijn tijdens het spuiten.

    • De deelnemer kent de te nemen veiligheidsmaatregelen, waaronder de toepassing van PBM’s, voor het afleveringsklaarmaken en kan daar ook naar handelen.

    • De deelnemer begrijpt de productinformatie voor de in te zetten reinigings- en poetsmaterialen.

  • Certificaat verantwoord autospuiten (CVA) (Milieucertificaat)