A    X
Verwerken van lakmaterialen met b
Verwerken van lakmaterialen met b
Afleveringsklaarmaken van bedrijf
Herstellen van kunststofdelen
Bijtinten en kleurenleer basis
Uitvoeren van een spotrepair
UV-droging bij schadeherstel
Certificaat verantwoord autospuit

B 

Deelbranche: Schadeherstel

Truckspuiter

Branchekwalificaties

  • Verwerken van lakmaterialen met behulp van hogedrukspuitapparatuur
   • Initiatiefnemer: OOC


  • Verwerken van lakmaterialen met behulp van lagedrukspuitapparatuur
   • Initiatiefnemer: OOC


  • Afleveringsklaarmaken van bedrijfsvoertuigen
   • Initiatiefnemer: OOC


  • Herstellen van kunststofdelen
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

   • Gereedschappen, apparatuur, materialen
    • De deelnemer kent de gereedschappen en apparatuur die worden ingezet voor het lassen en verwarmen van kunststofdelen en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de gereedschappen en materialen die worden ingezet voor het mechanisch verbinden van kunststofdelen (bijvoorbeeld nieten) en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de toevoegingsmaterialen (kunststof lasdraad, lijmsoorten, stikstof) die worden ingezet voor het lassen en lijmen van kunststofdelen en kan deze ook als zodanig toepassen.

   • Principes, kenmerken, begrippen
    • De deelnemer kan kunststoffen/typen herkennen/identificeren.

    • De deelnemer kent de begrippen die verband houden met kunststof en kunststofreparatie, zoals: thermohardend, thermoplast, etc.

    • De deelnemer kan de kunststof (veiligheids)delen herkennen, die om veiligheidsredenen niet gelast of gelijmd mogen worden.

   • Proces, methoden, voorschriften
    • De deelnemer kent de verschillende reparatietechnieken voor kunststofdelen, zoals: lassen, lijmen (vol of met mechanische verbindingen), verwarmen (in geval van deukjes), etc. en de voor – en nadelen van deze reparatiemethoden en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de veiligheidsmaatregelen die getroffen moeten worden voor het repareren van kunststofdelen en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer begrijpt de productinformatie voor de in te zetten materialen voor het repareren van kunststofdelen en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer weet hoe de verschillende reparatiemethoden dienen te worden nabewerkt tot het plamuren van de reparatieplek.

  • Bijtinten en kleurenleer basis
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

    Kennis testen met demotoets
   • Principes, kenmerken, begrippen
    • De deelnemer weet hoe hij de originele kleurcode van een voertuig kan achterhalen. 

    • De deelnemer weet wanneer en waarom een keuze gemaakt moet worden voor een “variant-kleur”.

    • De deelnemer weet waarom het noodzakelijk is om een kleurstaal te maken. 

    • De deelnemer weet hoe kleurdocumentatie geactualiseerd kan worden. 

    • De deelnemer kent de voorwaarden waaronder een kleurstaal en de kleur op het voertuig met elkaar vergeleken moeten worden.

    • De deelnemer kan een kleurverschil tussen kleurstaal en te spuiten object definiëren. 

    • De deelnemer kan, gegeven een kleurformule, aangeven wat het effect zou zijn van het toevoegen van een van de mengkleuren uit de formule.

    • De deelnemer kan aangeven op welke wijze verschillende lichtbronnen de kleurwaarneming beïnvloeden. 

    • De deelnemer weet wat metamerie is en hoe dit kan worden voorkomen. 

    • De deelnemer kent de kleuren uit de kleurencirkel volgens Goethe en de kleurencirkel volgens Newton.

    • De deelnemer weet wat wordt verstaan onder additieve kleurmenging.

    • De deelnemer weet hoe het menselijk oog kleuren waarneemt en hoe kleurwaarnemning kan worden beinvloed.

    • De deelnemer weet wat wordt verstaan onder begrippen als: koude en warme kleuren, primaire en secundaire kleuren, complementaire, contrast- en partnerkleuren, kleurflop, kleurreflectie en -absorbtie.

    • De deelnemer weet hoe een weegschaal moet worden ingezet bij het mengen van kleuren.

   • Proces, methoden, voorschriften
    • De deelnemer kan de kleurcode van een voertuig aflezen. 

    • De deelnemer kan kleurdocumentatie inzetten bij het zoeken naar de kleur van het voertuig.

    • De deelnemer kan elektronische kleurmeetapparatuur bedienen om tot een passende formule te komen.

    • De deelnemer kan een kleurformule volgens recept aanmaken. 

    • De deelnemer kan omschrijven op welke wijze spuittechniek en spuitinstelling de kleur kunnen beïnvloeden en deze technieken toepassen. 

    • De deelnemer kan op basis van het kleurverschil de juiste selectie maken van een of meer mengkleuren om tot de gewenste kleur te komen. 

    • De deelnemer kan de juiste specificaties geven van de verlichting in de kleurenmengruimte en spuitcabine. 

  • Uitvoeren van een spotrepair
  • UV-droging bij schadeherstel
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

   • Gereedschappen, apparatuur, materialen
    • De deelnemer kent de in te zetten gereedschappen en apparatuur voor het voorbewerken, aanbrengen en nabewerken van UV-drogende producten.

    • De deelnemer kent de in te zetten materialen voor het voorbewerken, aanbrengen en nabewerken van UV-drogende producten.

   • Principes, kenmerken, begrippen
    • De deelnemer kent de eigenschappen van UV-drogende producten.

    • De deelnemer kent de eigenschappen van UV-licht.

    • De deelnemer weet op welke ondergronden en materialen UV-droging kan worden uitgevoerd.

    • De deelnemer kan UV-drogende materialen herkennen.

    • De deelnemer kent de opbouw van UV-drogende laksystemen.

   • Proces, methoden, voorschriften
    • De deelnemer kent de te nemen veiligheidsmaatregelen voor het werken met UV-droogapparatuur en kan daar ook naar handelen.

    • De deelnemer kent de verschillende reparatietechnieken waarbij UV-droging kan worden toegepast en kan deze toepassen.

    • De deelnemer begrijpt de productinformatie voor de in te zetten UV-drogende materialen.

    • De deelnemer weet hoe oppervlakten die worden behandeld met UV-drogende materialen moeten worden voorbewerkt.

    • v

  • Certificaat verantwoord autospuiten (CVA) (Milieucertificaat)