A    X
Werken met schadecalculatiesystem
Effectief schadecalculeren
Verzekeringstechnische aspecten v
Communicatie met klanten

B 

Deelbranche: Schadeherstel

Schademanager/ Front Office

Branchekwalificaties

  • Werken met schadecalculatiesystemen
  • Effectief schadecalculeren
   • Initiatiefnemer: OOC


  • Verzekeringstechnische aspecten van het schaderegelen
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

    Kennis testen met demotoets
   • Voorbereiding en gedragsregels
    • Kent de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen, de bepalingen en de bevoegdheden en de onderwerpen die in deze wet geregeld zijn en kan daar ook als zodanig naar handelen.

    • Kent het begrip na-risico en weet wanneer hiervan sprake is.

    • Kent in algemene zin de bepalingen en onderwerpen die geregeld zijn in het verzekeringsrecht en de wetskennis waaruit dit voortvloeit en kan daar ook als zodanig naar handelen.

    • Kent de bevoegdheden van politieambtenaren ten aanzien van het invorderen van kentekenbewijzen.

    • Kent de gedragsregels ten aanzien van het doorbelasten van kosten.

    • Kent de gedragsregels ten aanzien van de uitvoering van taxatie.

    • Kent de gedragsregels ten aanzien van de uitvoering van expertise.

    • Kent de bepalingen en voorschriften omtrent WOK meldingen.

    • Weet wie, in welke situatie opdrachtgever is van een opdracht tot reparatie.

    • Kent zijn onderhandelingspositie ten opzichte van de expert en kan daar ook als zodanig naar handelen.

   • Verzekeringen en gebruikte terminologie
    • Kent het proces met betrekking tot de aangifte van schade en de daar bijbehorende formulieren en kan daar ook als zodanig naar handelen.

    • Kent de begrippen WA, WA (beperkt/ volledig) casco en weet onder welk type verzekering deze begrippen vallen.

    • Kent het begrip indemniteitsbeginsel en weet wanneer hiervan sprake is.

    • Kent het begrip akte van cessie en weet wanneer hiervan sprake is.

    • Kent het begrip recht van retentie en weet wanneer hiervan sprake is.

    • Kent het begrip eigen risico en weet wanneer hiervan sprake is.

    • Kent het begrip bonus-malus en weet wanneer hiervan sprake is.

    • Kent het begrip garageverzekering en weet wanneer hiervan sprake is.

   • Schaderegelen en begrippen
    • Kent de procedure tot het afwikkelen van een schade en kan daar ook als zodanig naar handelen.

    • Kent de bepalingen en voorwaarden met betrekking tot het claimen van schade.

    • Kent de afspraken die gemaakt kunnen worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

    • Kent de bepaling en voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op het waarborgfonds.

    • Kent de procedure rond het signaleren van fraude en kan daar ook als zodanig naar handelen.

    • Kan bepalen wanneer sprake is van een Total-Loss.

    • Kan de dagwaarde van een voertuig bepalen.

    • Kent de berekeningsmethodiek met betrekking tot waardevermindering en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • Kent de verschillende kentekenbewijzen en –platen en weet in welke situaties deze worden toegepast.

  • Communicatie met klanten (Communicatie en klantrelatie)
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

   • Communiceren met klanten
    • De deelnemer kent de voorwaarden voor succesvolle communicatie met de klant en kan deze toepassen: luisteren/lezen, woordkeuze/non-verbaal/houding, stemgebruik/zinsopbouw, vragen stellen/beantwoorden, aandacht geven/klant centraal stellen.

    • De deelnemer kan zich presenteren als deskundige en ambassadeur van het bedrijf, vertrouwen wekken, en de klant ontzorgen.

    • De deelnemer kan kansen (voortijdig) signaleren en benutten.

    • De deelnemer kan de klant informatie en advies geven die is afgestemd op het klanttype: dominant/extravert, dominant/introvert, subdominant/extravert, subdominant/introvert.

    • De deelnemer kan afspraken maken: Formulering en inhoud afstemmen op de gesprekspartner, reële verwachtingen scheppen, afspraken maken met betrekking tot de opdracht.

    • De deelnemer kan klachten van klanten (voortijdig) signaleren, voorkomen, behandelen, oplossen: Afwegingen maken tussen het belang van de klant en het belang van het bedrijf, voorkomen van discussie, gedrag naar de klant.

    • De deelnemer kan omgaan met conflicten en escalaties voorkomen.