A    X
Offreren en calculeren

B 

Deelbranche: Carrosseriebouw

Calculator

Branchekwalificaties

  • Offreren en calculeren
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

   • Offreren en calculeren
    • De deelnemer kan bij het opstellen van een offerte en een calculatie productiviteitsnormen, kengetallen, tarieven en normbedragen hanteren en toepassen. 

    • De deelnemer kent de opbouw van de kostprijs van een product en de samenhang hiertussen.
     Aandachtspunten: 

     • materiaalkosten, materieelkosten, kosten van de afzonderlijke bewerkingen, loonkosten, kosten van eventueel uit te besteden werk, algemene bedrijfskosten.
    • De deelnemer kan, op basis van verkregen informatie, de kostprijs van een product berekenen.

    • De deelnemer kan, op basis van verkregen informatie, de doorlooptijd van een project berekenen. 

    • De deelnemer kent de opbouw van een offerte.
     Aandachtspunten:

     • beschrijving van het project, looptijden van de verschillende projectonderdelen, leveringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, geldigheidsduur, aanbiedingsprijs.
    • De deelnemer kan, op basis van verkregen informatie, de aanbiedingsprijs voor opname in de offerte berekenen. 

    • De deelnemer kan, op basis van daadwerkelijke kosten, een nacalculatie maken.

    • De deelnemer kan, op basis van een calculatie en nacalculatie, een verschilanalyse maken.

    • De deelnemer kan het verband tussen voorcalculatie, offerte en nacalculatie omschrijven.