A    X
Tekening lezen
Veilig hijsen
Veilig werken met de vorkheftruck
Lijmverbindingen carrosseriebouw

B 

Deelbranche: Carrosseriebouw

Assemblagetechnicus

Branchekwalificaties

  • Tekening lezen
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

   • Tekening lezen
    • De deelnemer kent de algemene symbolen en aanduidingen in een technische tekening en kan deze lezen (vorm- en plaatstoleranties, oppervlaktebehandeling, etc.).

    • De deelnemer kent het doel van het titelblok in een technische tekening en kan de titelvelden benoemen en identificeren.

    • De deelnemer kent de projectiemethoden die in technische tekeningen gebruikt worden en kan deze lezen (Amerikaans, Europees, etc.).

    • De deelnemer kent de lijnsoorten die in technische tekeningen gebruikt worden en kan deze lezen. 

    • De deelnemer kent de betekenis van de gebruikelijke afkortingen in specificatiebladen van leveranciers en kan deze van de tekeningen aflezen (wielbasis, vooroverbouw, achteroverbouw, etc.).

    • De deelnemer begrijpt de relatie tussen originele en detailtekeningen.

    • De deelnemer kan fouten en ontbrekende maten in tekeningen achterhalen en verhelpen.  

  • Veilig hijsen
   • Initiatiefnemer: OOC


  • Veilig werken met de vorkheftruck
   • Initiatiefnemer: OOC


  • Lijmverbindingen carrosseriebouw
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

    Kennis testen met demotoets
   • Lijmen
    • De deelnemer kan technische informatie lezen en interpreteren, en tijdens de uitvoering van zijn werkopdracht toepassen, over lijm en lijmverbindingen met betrekking tot de toepassingsgebieden (doelen en ondergronden), wijze van opslag houdbaarheid, de verwerking, het  reinigen van gereedschappen, de omgeving en het beschermen van de huid.

    • De deelnemer kan de gevolgen voor de kwaliteit van lijmverbindingen omschrijven  als de voorschriften van de lijmfabrikant niet worden nageleefd ten aanzien van te dunne lijmlagen of te dikke lijmlagen, de voorbehandeling van de ondergrond, de mengverhouding, de opslag, de verwerking.

    • De deelnemer kan de juiste lijm en het meest geschikte gereedschap selecteren en toepassen voor een gegeven lijmverbinding.

    • De deelnemer kan de relevante begrippen bij lijmverbindingen noemen en verklaren.

    • De deelnemer kan per type lijmverbinding noemen, welke soorten krachten, resp. welke soorten belastingen goed kunnen worden opgenomen en welke dienen te worden vermeden.

    • De deelnemer kan aangeven welke persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn bij het vervaardigen van lijmverbindingen  en kan deze middelen op correcte wijze gebruiken.