A    X
Afleveringsklaarmaken van bedrijf
Laadkleppen periodieke keuring (L
Laadkleppen storingen zoeken
Laadkleppen hydrauliek
Laadkleppen elektro
Bedrijfsvoertuigen elektro(nica)
Bedrijfsvoertuigen elektro(nica)
Carrosserieconstructies

B 

Deelbranche: Carrosseriebouw

Monteur Laad/ lossystemen

De Monteur Laad/ lossystemen is een van de specialisten die voornamelijk werkzaam is in het carrosseriebouwbedrijf. Montage van, en onderhoud aan laad- en lossystemen vraagt vanwege de aanzienlijke risico’s op ongelukken, deskundige aandacht. Om die reden is het jaarlijks keuren van dit soort systemen dan ook verplicht. Hoewel de titel van de functie suggereert dat de monteur zich alleen bezighoudt met laad- en lossystemen, hebben zijn werkzaamheden tevens betrekking op kranen, meeneemheftrucks, haakarmen en kabelsystemen.

Branchekwalificaties

  • Afleveringsklaarmaken van bedrijfsvoertuigen
   • Initiatiefnemer: OOC


  • Laadkleppen periodieke keuring (LPK)
  • Laadkleppen storingen zoeken
  • Laadkleppen hydrauliek
  • Laadkleppen elektro
   • Initiatiefnemer: OOC


  • Bedrijfsvoertuigen elektro(nica) carrosseriebouw 1
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

    Kennis testen met demotoets
   • Begrippen/relaties/verbanden/berekeningen
    • De deelnemer kent de elektrotechnische begrippen; spanning, stroom, vermogen, weerstand en elektromagnetisme en kan het verband daartussen verklaren en berekenen d.m.v. de (Wet van ohm; U=I*R en de wet van het vermogen P=U*I).
     Aandachtspunten:
     • Kan de relatie van (parasitaire) weerstanden leggen in relatie tot de spanning en de stroom in schematische weergegeven circuits.
     • Het verband tussen spanning, stroom en vermogen    omschrijven.
     • Kan vanuit het elektrisch opgegeven vermogen de stroomsterkte bepalen.
      
    • De deelnemer kan het verschil tussen gelijkspanning en wisselspanning (AC/DC) omschrijven aan de hand van voorbeelden.

    • De deelnemer kan aangeven en omschrijven wat wordt verstaan onder serie-, parallel-, en gecombineerde schakelingen.
     Aandachtspunten:
     • Bepaalt van tevoren de gewenste meetmethode en meetwaarden adhv het elektrische schema.
    • De deelnemer kan omschrijven en berekenen wat er met spanning, stroom, vermogen en weerstand gebeurt in serie-, parallel-, en gecombineerde schakelingen.
     Aandachtspunten:
     • Bepaalt van tevoren de gewenste meetmethode en meetwaarden adhv het elektrische schema.
     • Kan de relatie van (parasitaire) weerstanden leggen in relatie tot de spanning en de stroom in schematische weergegeven circuits.
   • Lezen/interpreteren van eenvoudige elektrische schema’s
    • De deelnemer kan elektrische schema’s met een eenvoudige stroomkring tekenen, lezen, interpreteren en verklaren.
     Aandachtspunten:
     • Symboolherkenning, systeemherkenning en de opbouw daarvan kunnen omschrijven (ook storingen), plaats van storingen kunnen aangeven, van tevoren bepalen van de gewenste meetmethode en meetwaarden a.d.h.v. het elektrische schema.
   • Opsporen en verhelpen van storingen in eenvoudige elektrische en elektronische systemen
    • De deelnemer kan de werking van een gelijkstroommotor omschrijven.
     Aandachtspunten:
     • Stroom toename bij toerental afname.
     • Stroom afname bij toerental toename.
    • De deelnemer kan omschrijven hoe met behulp van een multi-meter (V1-V4 meting), proeflamp en/of ampèremeter, volgens een vaste procedure, weerstand, vermogen, spanning en stroom worden gemeten/ berekend.
     Aandachtspunten:
     • Spanningsverlies meten, kortsluiting opsporen, clandestiene verbruiker opsporen, foutcode uitlezen.
     • Multimeter.
     • Stroomtang.
    • De deelnemer kan omschrijven hoe eenvoudige storingen als spanningsverlies, kortsluiting en onbedoelde stroomverbruikers achterhaalt kunnen worden d.m.v. V1-V4 meting, proeflamp en/of ampèremeter en kan deze methoden ook toepassen.
     Aandachtspunten:
     • Gebruik van gangbare meetinstrumenten, meetmethoden en documentatie (elektrisch schema / aantekeningen).
     • Draadbreuk, defecte stekkerverbinding opsporen.
     • Overgangs weerstand opsporen.
     • Storingen opsporen in relais schakelingen.
    • De deelnemer kan de opbouw, werking en meetmethodes van start- en laadsystemen omschrijven en hier controles op uitvoeren.
     Aandachtspunten:
     • Typen accu's.
     • Accu(Din- en SAE norm).
     • Accu: met behulp van zuurweger, belastingsweerstand en elektronische accutester (Midtronic, Snap-on) 
    • De deelnemer kan met behulp van een systeemtester uitlezen, wissen en resetten.
     Aandachtspunten:
     • Lezen, wissen van foutcodes.
     • Verschil tussen actueel, opgeslagen foutcodes.
     • Gebruik van gangbare meetinstrumenten,  meetmethodieken en documentatie.
     • Spanningsverlies meten.
     • Kortsluiting opsporen.
     • Draadbreuk, defecte stekkerverbinding opsporen.
     • Clandestiene verbruiker opsporen.
     • Overgangs weerstand opsporen.
     • Storingen opsporen in relaisschakelingen.
     • Foutcodes; lezen, wissen van foutcodes.
    • De deelnemer kan bij het verhelpen van storingen de meest gebruikte reparatiemethoden omschrijven en elektrische verbindingen maken.
     Aandachtspunten:
     • Stekker (ongeïsoleerd en geïsoleerd), soldeerverbindingen met krimphuls, verbindingen afhankelijk van de plaats waterdicht of niet waterdicht.
     • Bedrading repareren, component repareren/vervangen.
     • Draadbreuk, bedrading/stekkerverbinding repareren.
   • Aansluiten van carrosseriecomponenten op aanwezige voertuigsystemen
    • De deelnemer kent het bestaan van opbouwvoorschriften/ richtlijnen, kan deze interpreteren en ernaar handelen en weet wat wel en niet is toegestaan. 

  • Bedrijfsvoertuigen elektro(nica) carrosseriebouw 2
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

    Kennis testen met demotoets
   • Lezen/interpreteren minder complexe elektrische schema’s
    • De deelnemer kan omschrijven op welke wijze informatiebronnen kunnen worden ingezet voor het verkrijgen van voertuiginformatie en –data en kan deze informatiebronnen ook toepassen.
     Aandachtspunten:
     • Het gangbare multimedia-gebruik in de werkplaats   omschrijven bij het verkrijgen van voertuiginformatie.
     • Multimedia toepassen voor het verkrijgen van voertuiginformatie bijv. toepassen van autodatasystemen.
     • Schema’s vinden.
     • Schema’s lezen.
     • Component informatie vinden en gebruiken.
     • Component locatie.
    • De deelnemer kan elektrische schema’s tekenen, lezen, interpreteren waar sensoren, actuatoren en ECU’s deel van uitmaken.
     Aandachtspunten:
     • Symboolherkenning, systeemherkenning en de werking daarvan kunnen omschrijven (ook storingen), locatie opsporen van componenten en verbindingen in het voertuig.
     • Voorbeelden van de hier bedoelde voertuigsystemen zijn bijvoorbeeld een airbagsysteem, verlichtingssysteem, parkeerhulp, etc.
     • Het toepassen van een werkplaatsinformatiesysteem.
   • Meten/interpreteren signalen in elektr(on)ische systemen
    • De deelnemer kan het verband tussen spanning, stroom en weerstand in elektrische schakelingen beschrijven.

    • De deelnemer kan omschrijven wat de functie en werking is van sensoren en actuatoren in elektronische voertuigsystemen en hoe daarbij de spanningen en stromen in elektronische voertuigsystemen verlopen.
     Aandachtspunten:
     • Aan de hand van elektrische schema’s eventueel mbv inkleuren, binnen het kader van werking sensoren en actuatoren, de werking van de regeleenheid in relatie tot sensoren en actuatoren omschrijven.
    • De deelnemer kan omschrijven wat de functie/toepassing en de werking is van de verschillende soorten actuatoren en sensoren in elektronische voertuigsystemen.
     Aandachtspunten:
     • Passieve, actieve en intelligente sensoren.
     • Type sensoren en hun toepassingen zoals:
     • Analoge of digitale druksensoren (piezo, membraan).
     • Temperatuursensor (NTC, PTC).
     • Massastroomsensoren (hittedraadsensor, hittefilmsensor), zuurstofsensor (actief en passief), detonatiesensoren, gier- en versnellingssensoren.
     • Type actuatoren en hun toepassingen, zoals:
     • Elektromotoren (stappenmotor, stelmotor, pompmotor).
     • Relais en schakelaars.
     • Elektromagnetische kleppen (solenoïde).
     • Elektromotoren.
     • Verwarmingselementen.
    • De deelnemer kan omschrijven op welke wijze meet- en testapparaat dient te worden aangesloten om meet- en testgegevens te verkrijgen, hoe de apparatuur werkt en welke meet- en testapparatuur, in welke gevallen, het best kunnen worden ingezet.
     Aandachtspunten:
     • Toepassing van de multimeter of universeelmeter, scoop, foutcode-uitlezer. Stroommetingen met ampèremeter/tang.
    • De deelnemer kan omschrijven welke meet- of diagnosemethodes kunnen worden uitgevoerd met behulp van een systeemtester en kan deze methodes toepassen.
     Aandachtspunten:
     • Stroommetingen met ampèremeter en -tang, gemeten met multimeter, scoop.
     • Toepassing van de multimeter, oscilloscoop, systeemtester.
   • Opsporen en verhelpen van storingen in minder complexe elektrische en elektronische systemen
    • De deelnemer kan met behulp van een multimeter vaststellen of er schade (of een storing) is opgetreden aan een regeleenheid, de bedrading of het component zelf dat door de regeleenheid wordt aangestuurd en kan hierbij de gemeten waarden interpreteren.
     Aandachtspunten:
     • Multimeter, oscilloscoop, systeemtester.
     • Binnen de bij de kennisaspecten genoemde systemen (elektrische en elektronische hoofdsystemen).
     • Onderscheid maken tussen defecte sensor, actuator, regeleenheid en periferie.
     • Kortsluiting, overgangsweerstanden en afwijkende componentwaarden.
    • De deelnemer kan omschrijven hoe de procedure verloopt van het uitvoeren van een (schade)diagnose of het meten/testen van voertuigsystemen en kan op basis van de verkregen meet- en testgegevens omschrijven welke reparatiemethoden vereist is.
     Aandachtspunten:
     • Systematisch en geldend voor de genoemde systemen (doorvragen, van grof naar fijn).
     • Toepassing van verbindings- en montage gereedschappen.
     • Toepassing van verbindings- en montage gereedschappen.
    • De deelnemer kan storingen, veroorzaakt door voertuigschade, in minder complexe elektronische voertuigsystemen opsporen en deze storingen verhelpen.
     Aandachtspunten:
     • Multimeter, systeemtester en/of oscilloscoop.
     • Gebruik makend van de juiste reparatie methodes.
  • Carrosserieconstructies
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

   • Carrosserieconstructie
    • De deelnemer kent verschillende soorten uitvoeringsvormen van carrosserieconstructies, hun eigenschappen en toepassingen.
     Aandachtspunten:

     • Open laadbak, gesloten laadbak, laadbak met huif, tankwagen, kipper, met/ zonder hulpraam, etc.
    • De deelnemer kan wettelijke normen vanuit de overheid, (opbouw)richtlijnen en technische informatie interpreteren en toepassen.
     Aandachtspunten:

     • Wettelijke normen vanuit de overheid hebben o.a. betrekking op lengte, breedte, verlichting.
     • (Opbouw)richtlijnen kunnen vanuit de RDW en/of de fabrikant zijn.
    • De deelnemer kent de verschillende soorten constructie- en bevestigingsmethoden die toegepast worden in carrosserieconstructies, hun eigenschappen en toepassingen.
     Aandachtspunten:

     • Lijmen, schroeven, hybride (lijm in combinatie met schroef), speciale profielen, etc.
    • De deelnemer kent de verschillende soorten hang- en sluitwerk die toegepast worden in deuren, hun eigenschappen en toepassingen.
     Aandachtspunten:

     • Pianoscharnier, opbouwscharnier, inbouwsluiting, opbouwsluiting, etc.
    • De deelnemer kent de verschillende soorten lijsten en rubbers die aan de buitenzijde van carrosserieconstructies toegepast worden, hun eigenschappen en toepassingen.
     Aandachtspunten:

     • Afwerklijsten, stootrubbers, etc.
    • De deelnemer kent de verschillende soorten vastzetinrichtingen/ vastzetsystemen die toegepast worden in carrosserieconstructies, hun eigenschappen en toepassingen.
     Aandachtspunten:

     • Ladingvastzetrail, borgrail, kaprail, bodemrail, cargorail, bindrail, vastzetbuis, telescoopstangen, sperstangen, kledingstangen, beugels, sjorbanden, sjorogen, sjorkettingen, spanbanden, twistlocks, rong, rongbus, etc.
    • De deelnemer kent de verschillende soorten laad- en lossystemen die toegepast worden in carrosserieconstructies, hun eigenschappen en toepassingen.
     Aandachtspunten:

     • Rollenbanen, walking/ moving floor, achtersluitlaadklep, ondersluitlaadklep, hydraulische laadkraan, etc.
    • De deelnemer kent de verschillende soorten isolaties die toegepast worden in carrosserieconstructies, hun eigenschappen en toepassingen (isolatie voor warmte, koude, geluid).
     Aandachtspunten:

     • PU-schuim, hardschuim.
   • Materialen en verbindingen
    • De deelnemer kent de verschillende soorten materialen die toegepast worden in carrosserieconstructies, hun eigenschappen en toepassingen.
     Aandachtspunten:

     • Kunststof, staal, roestvaststaal, aluminium, hout, etc.
     • Combinatie van materialen (bijvoorbeeld roestvaststaal en aluminium). 
    • De deelnemer kent de verschillende soorten verbindingstechnieken die toegepast worden in carrosserieconstructies, hun eigenschappen en toepassingen.
     Aandachtspunten:

     • MIG-lassen, MAG-lassen, TIG-lassen, lijmen, schroeven, bouten, klikprofielen, verbindingsprofielen, etc.
    • De deelnemer kan de gevolgen omschrijven van een onjuiste toepassing van materialen in een carrosserieconstructie.

    • De deelnemer kan de gevolgen omschrijven van een onjuiste toepassing van verbindingen in een carrosserieconstructie.

    • De deelnemer kan een beredeneerde keuze maken tussen uitvoeringsvormen van carrosserieconstructies in relatie tot de te vervoeren lading.

    • De deelnemer kan een beredeneerde keuze maken tussen verschillende soorten koel- en verwarmingingssystemen (in de vloer) in relatie tot de te vervoeren lading.

   • Lading
    • De deelnemer kent verschillende soorten lading die vervoerd kunnen worden.
     Aandachtspunten:

     • Pallets, rolcontainers, vloeistoffen, losse bulkgoederen, gevaarlijke stoffen, gekoelde producten, hangend vlees, bloemen, dieren, medicijnen, etc.