A    X
Tekening lezen
Technisch tekenen
Constructief ontwerpen
Pneumatiek
Hydrauliek
Carrosserieconstructies
Lading zekeren

B 

Deelbranche: Carrosseriebouw

Tekenaar Constructeur

De Tekenaar Constructeur werkt bij een bedrijf dat actief is in de metaalproductenindustrie. Hij werkt op het bedrijfsbureau / de tekenkamer.

Branchekwalificaties

  • Tekening lezen
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

   • Tekening lezen
    • De deelnemer kent de algemene symbolen en aanduidingen in een technische tekening en kan deze lezen (vorm- en plaatstoleranties, oppervlaktebehandeling, etc.).

    • De deelnemer kent het doel van het titelblok in een technische tekening en kan de titelvelden benoemen en identificeren.

    • De deelnemer kent de projectiemethoden die in technische tekeningen gebruikt worden en kan deze lezen (Amerikaans, Europees, etc.).

    • De deelnemer kent de lijnsoorten die in technische tekeningen gebruikt worden en kan deze lezen. 

    • De deelnemer kent de betekenis van de gebruikelijke afkortingen in specificatiebladen van leveranciers en kan deze van de tekeningen aflezen (wielbasis, vooroverbouw, achteroverbouw, etc.).

    • De deelnemer begrijpt de relatie tussen originele en detailtekeningen.

    • De deelnemer kan fouten en ontbrekende maten in tekeningen achterhalen en verhelpen.  

  • Technisch tekenen
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

   • Technisch tekenen
    • De deelnemer kent de genormaliseerde tekenregels en kan deze toepassen.

    • De deelnemer kent de algemene symbolen en aanduidingen in een technische tekening en kan deze toepassen (vorm- en plaatstoleranties, oppervlaktebehandeling, etc.).

    • De deelnemer kent het doel van het titelblok in een technische tekening en kan de titelvelden invullen.

    • De deelnemer kent de projectiemethodes die in technische tekeningen gebruikt worden en kan deze toepassen.
     Aandachtspunten:

     • Amerikaans, Europees, isometrisch.
    • De deelnemer kent de lijnsoorten die in technische tekeningen gebruikt worden en kan deze toepassen.

    • De deelnemer kent de relatie tussen verschillende soorten tekeningen en kan deze tekenen.
     Aandachtspunten:

     • Samenstellingstekeningen, detailtekeningen, doorsnedes.
    • De deelnemer kent relevante NEN-/ISO-normen en kan deze toepassen.
     Aandachtspunten:

     • DIN en ISO 3098 - 0: 1998-02 (normschrift)
     • DIN en ISO 3098 - 2: 2000-11 (normschrift)
     • DIN en ISO 5455: 1995 (schalen)
     • DIN en ISO 5457: 1999-07 (papierformaten)
     • DIN 250: 1972-07 (straal van afrondingen)
     • DIN323-1: 1974-08 (normale getallen)
     • DIN 6771-1: 1970-12 (titelhoek)
     • DIN en ISO 128-24: 1999-12 (lijnsoorten)
     • DIN en ISO 5456-3: 1998-04 (axonometische projecties)
     • DIN en ISO 5456-2: 1998-04 (ordening der aanzichten)
     • ISO 128 en DIN 6-1: 1986-12 (bijzondere voorstellingen)
     • ISO 128 en DIN 6-2: 1986-12 (doorsneden)
     • DIN 406-11 1992-12 (maataanduidingen)
     • DIN en ISO 6410-1: 1993-12 (maataanduidingen)
     • DIN 406-2: 1981-08 (maataanduidingen)
     • DIN en ISO 6410-3: 1993-2 (vereenvoudigde aanduidingen)
     • DIN en ISO 128-22: 1999-11 (maatgetallen en straalaanduidingen)
     • DIN en ISO 128-22: 1999-11 (symbolen voor maatgetallen)
     • DIN 406-11: 1992-12 (afschuiningen en soeverijnen)
     • DIN en ISO 6410-1: 1993-1 (afschuiningen en soeverijnen)
     • DIN 406-11: 1992-12 (schroeven)
     • DIN en ISO 6410: 1993-12 (schroefdraad en schroefonderdelen)
     • DIN 202: 1988-01 (schroefdraad en schroefonderdelen)
     • DIN 406-11: 1992-12 (schroefdraad en schroefonderdelen)
     • DIN 406-2: 1981-08 (helling en tapsheid)
     • DIN 406-11: 1992-12 (inschrijving van maten en toleranties van kegels)
     • DIN en ISO 3040: 1991-09 (inschrijving van maten en toleranties van kegels)
    • De deelnemer kan de maatvoering bepalen binnen de normen van de ontwerpspecificatie. 

    • De deelnemer kan, op basis van een ontwerp, tekeningen tekenen inclusief bemating en aanzichten. 

    • De deelnemer kent de betekenis van de gebruikelijke afkortingen in specificatiebladen van leveranciers en kan deze bij tekeningen toepassen (wielbasis, vooroverbouw, achteroverbouw, etc.).

    • De deelnemer kent de opbouw van materiaal- en stuklijsten en kan deze, aan de hand van tekeningen, opstellen. 

  • Constructief ontwerpen
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

   • Productontwikkeling
    • De deelnemer kan aangeven en omschrijven wat verstaan wordt onder een programma van eisen. 

    • De deelnemer kent het doel van het opstellen van een programma van eisen.

    • De deelnemer kan omschrijven hoe een programma van eisen tot stand komt. 

    • De deelnemer kan een programma van eisen lezen en interpreteren. 

    • De deelnemer kent de verschillende soorten toegepaste materialen, hun eigenschappen en kan toepassingen hiervan benoemen. 

    • De deelnemer kent het maak/ productieproces en kan hier tijdens het ontwerpen rekening mee houden. 

    • De deelnemer kan constructieberekeningen maken, maatvoering en toleranties bepalen. 

    • De deelnemer kan ontwerpspecificaties voor een product opstellen.
     Aandachtspunten: 

     • maatvoering, oppervlaktegesteldheid, materiaalsoort, toleranties.
    • De deelnemer begrijpt de relatie tussen het ontwerp- en maak/ productieproces. 

  • Pneumatiek
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

   • Principes, kenmerken, begrippen
    • De deelnemer kent de basisbegrippen van pneumatiek (druk, volume, etc.).

    • De deelnemer kent de principewerking van pneumatische installaties.

    • De deelnemer kan de voor- en nadelen van pneumatische installaties ten opzichte van hydraulische installaties beschrijven. 

    • De deelnemer kan de onderdelen van pneumatische installaties noemen en per onderdeel de functie ervan beschrijven (kleppen, ventielen, cilinders, etc.).

    • De deelnemer kan pneumatische en gecombineerde (bijvoorbeeld elektrisch-pneumatische) installaties herkennen.

   • Lezen/ interpreteren van pneumatische schema's en berekeningen uitvoeren
    • De deelnemer kan pneumatische, elektrische, mechanische en hydraulische schema’s herkennen. 

    • De deelnemer kan pneumatische schema’s lezen, interpreteren en verklaren.

    • De deelnemer kan de benodigde kracht van de ingaande en uitgaande kracht berekenen bij zowel enkele als dubbelwerkende cilinders. 

   • Inbouwen/onderhoud/storingen
    • De deelnemer kent de voorwaarden voor het inbouwen van pneumatische installaties en kan deze toepassen (installatie zelf, waar aansluiten, luchtcircuit, etc.). 

    • De deelnemer kent de werkzaamheden die nodig zijn voor het inwerking stellen en houden van pneumatische installaties en kan deze ook toepassen.

    • De deelnemer kent de aspecten voor het onderhouden van pneumatische installaties en kan deze toepassen.

    • De deelnemer kent de factoren die de werking van pneumatische installaties kunnen beïnvloeden (vocht, temperatuur, etc.). 

    • De deelnemer kent de storingen die zich kunnen voordoen in pneumatische installaties, kan deze opsporen en verhelpen. 

  • Hydrauliek
   • Initiatiefnemer: OOC


  • Carrosserieconstructies
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

   • Carrosserieconstructie
    • De deelnemer kent verschillende soorten uitvoeringsvormen van carrosserieconstructies, hun eigenschappen en toepassingen.
     Aandachtspunten:

     • Open laadbak, gesloten laadbak, laadbak met huif, tankwagen, kipper, met/ zonder hulpraam, etc.
    • De deelnemer kan wettelijke normen vanuit de overheid, (opbouw)richtlijnen en technische informatie interpreteren en toepassen.
     Aandachtspunten:

     • Wettelijke normen vanuit de overheid hebben o.a. betrekking op lengte, breedte, verlichting.
     • (Opbouw)richtlijnen kunnen vanuit de RDW en/of de fabrikant zijn.
    • De deelnemer kent de verschillende soorten constructie- en bevestigingsmethoden die toegepast worden in carrosserieconstructies, hun eigenschappen en toepassingen.
     Aandachtspunten:

     • Lijmen, schroeven, hybride (lijm in combinatie met schroef), speciale profielen, etc.
    • De deelnemer kent de verschillende soorten hang- en sluitwerk die toegepast worden in deuren, hun eigenschappen en toepassingen.
     Aandachtspunten:

     • Pianoscharnier, opbouwscharnier, inbouwsluiting, opbouwsluiting, etc.
    • De deelnemer kent de verschillende soorten lijsten en rubbers die aan de buitenzijde van carrosserieconstructies toegepast worden, hun eigenschappen en toepassingen.
     Aandachtspunten:

     • Afwerklijsten, stootrubbers, etc.
    • De deelnemer kent de verschillende soorten vastzetinrichtingen/ vastzetsystemen die toegepast worden in carrosserieconstructies, hun eigenschappen en toepassingen.
     Aandachtspunten:

     • Ladingvastzetrail, borgrail, kaprail, bodemrail, cargorail, bindrail, vastzetbuis, telescoopstangen, sperstangen, kledingstangen, beugels, sjorbanden, sjorogen, sjorkettingen, spanbanden, twistlocks, rong, rongbus, etc.
    • De deelnemer kent de verschillende soorten laad- en lossystemen die toegepast worden in carrosserieconstructies, hun eigenschappen en toepassingen.
     Aandachtspunten:

     • Rollenbanen, walking/ moving floor, achtersluitlaadklep, ondersluitlaadklep, hydraulische laadkraan, etc.
    • De deelnemer kent de verschillende soorten isolaties die toegepast worden in carrosserieconstructies, hun eigenschappen en toepassingen (isolatie voor warmte, koude, geluid).
     Aandachtspunten:

     • PU-schuim, hardschuim.
   • Materialen en verbindingen
    • De deelnemer kent de verschillende soorten materialen die toegepast worden in carrosserieconstructies, hun eigenschappen en toepassingen.
     Aandachtspunten:

     • Kunststof, staal, roestvaststaal, aluminium, hout, etc.
     • Combinatie van materialen (bijvoorbeeld roestvaststaal en aluminium). 
    • De deelnemer kent de verschillende soorten verbindingstechnieken die toegepast worden in carrosserieconstructies, hun eigenschappen en toepassingen.
     Aandachtspunten:

     • MIG-lassen, MAG-lassen, TIG-lassen, lijmen, schroeven, bouten, klikprofielen, verbindingsprofielen, etc.
    • De deelnemer kan de gevolgen omschrijven van een onjuiste toepassing van materialen in een carrosserieconstructie.

    • De deelnemer kan de gevolgen omschrijven van een onjuiste toepassing van verbindingen in een carrosserieconstructie.

    • De deelnemer kan een beredeneerde keuze maken tussen uitvoeringsvormen van carrosserieconstructies in relatie tot de te vervoeren lading.

    • De deelnemer kan een beredeneerde keuze maken tussen verschillende soorten koel- en verwarmingingssystemen (in de vloer) in relatie tot de te vervoeren lading.

   • Lading
    • De deelnemer kent verschillende soorten lading die vervoerd kunnen worden.
     Aandachtspunten:

     • Pallets, rolcontainers, vloeistoffen, losse bulkgoederen, gevaarlijke stoffen, gekoelde producten, hangend vlees, bloemen, dieren, medicijnen, etc.
  • Lading zekeren
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

   • Wetgeving
    • De deelnemer kent artikel 5.18.4, 5.18.5, 5.18.6 en 5.18.8 uit de Regeling voertuigen. 

    • De deelnemer kent de ADR speciale voorschriften voor ladingzekering (ADR, sectie 7.5.7.1). 

    • De deelnemer kent de richtlijnen en normen voor ladingzekeren (NEN EN 12195-1: 2010; NEN EN 283: 1992; NEN EN 12642-2006 Code L/XL; NEN EN 12640: 2000; VDI 2700 ff; DCE-RL 9.5)

   • Belading
    • De deelnemer kan het ladingzwaartepunt berekenen en aan de hand van de uitkomst en het lastverdelingsplan bepalen of het totale ladinggewicht vervoerd mag worden.

    • De deelnemer kan het nuttig laadvermogen berekenen van voertuigen, voertuigen met uitwisselbare laadeenheden en opleggers. 

   • Krachtenleer
    • De deelnemer kent de krachten waaraan lading onderhevig is tijdens het rijden (zwaartekracht, wrijvingskracht, etc.).

    • De deelnemer kan de wrijvingskracht berekenen. 

    • De deelnemer kent de factoren die de wrijvingskracht kunnen beïnvloeden. 

    • De deelnemer kan de standzekerheid (kantelgevaar van lading) berekenen en aan de hand van de uitkomst bepalen of een zekering tegen kantelen vereist is. 

   • Sjor- en hulpmiddelen
    • De deelnemer kent de verschillende sjor- en hulpmiddelen en weet welke wanneer geschikt is.

    • De deelnemer kan het label van sjorbanden lezen/ interpreteren (symbolen, krachten, etc.).

   • Methoden voor ladingzekeren
    • De deelnemer kent de verschillende methoden voor ladingzekeren (vormsluiting, neersjorren, diagonaalsjorren, schuinsjorren, kopsjorren, bochtsjorren, gecombineerde zekering, etc.). 

    • De deelnemer kan de zekeringskracht bij vormsluiting, diagonaal sjorren en schuinsjorren berekenen. 

    • De deelnemer kan de sjorkracht bij neersjorren berekenen. 

   • Testen op ladingzekerheid en ladingzekering
    • De deelnemer kent de normen en richtlijnen voor het testen van carrosserieën op ladingzekerheid (NEN EN 283; NEN EN 12642-2001; NEN EN 12642: 2006; DCE-RL 9.5; ISO 27956; NEN EN 12640). 

    • De deelnemer kent de verschillende testmethoden voor het testen of een carrosserieopbouw aan de eisen voor ladingzekering voldoet (statisch, dynamisch, etc.).