A    X
Basisvaardigheden voor autopoetse
Specialistische vaardigheden voor
Communicatie met klanten voor tec

B 

Deelbranche: Specialistische Bedrijven

Autopoetser

De Autopoetser werkt in bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het reconditioneren van voertuigen. In grote lijnen wil reconditioneren zeggen, het op- en bijwerken van de lak en het onderhouden van het exterieur en het interieur van het voertuig. Hij werkt daarbij aan diverse typen voertuigen, van luxe auto’s tot kleine en grote bedrijfsvoertuigen, maar ook recreatievoertuigen, zoals campers of caravans.

Branchekwalificaties

  • Basisvaardigheden voor autopoetsers
  • Specialistische vaardigheden voor autopoetsers
  • Communicatie met klanten voor technisch uitvoerenden
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

   • Communicatie met klanten voor technisch uitvoerenden
    • De deelnemer presenteert zich op een representatieve, klant- en servicegerichte (klantontzorgende) en deskundige en vertrouwenswekkende wijze aan de klant. 

    • De deelnemer stemt, in gesprekken met de klant, zijn formulering en inhoud af op de klant en schept reële verwachtingen. 

    • De deelnemer achterhaalt de klantvraag, informeert de klant over de (algehele) staat van het voertuig, denkt mee met en adviseert de klant over de mogelijkheden. 

    • De deelnemer signaleert en meldt op tijd kansen die zich voordoen in het verkopen van (extra) uren/werk/diensten aan de klant. 

    • De deelnemer informeert de klant over de omvang van de opdracht (tijdsduur, kosten), de uit te voeren werkzaamheden en daarbij te behalen resultaten. 

    • De deelnemer informeert de klant over eventuele onduidelijkheden betreffende de staat van het voertuig en problemen/ uitdagingen die hij kan tegenkomen tijdens de werkzaamheden en draagt hier oplossingen voor aan die hij bespreekt met de klant. 

    • De deelnemer beantwoordt vragen van de klant zonder verwachtingen te wekken die hij of het bedrijf niet kan waarmaken en voorkomt dat hij toezeggingen doet naar de klant waar hij later op moet terugkomen. 

    • De deelnemer maakt afspraken met de klant over de oplevering, afwikkeling van de opdracht en de te leveren kwaliteit (in verband met materiaal, tijd, kosten). 

    • De deelnemer weet op welke momenten overleg met de klant over de opdracht noodzakelijk is. 

    • De deelnemer levert het voertuig af aan de klant, geeft hierbij een uitleg over de verrichte werkzaamheden en informeert de klant over eventuele zaken waar hij rekening mee moet houden. 

    • De deelnemer handelt klachten van klanten af waarbij hij discussie voorkomt, in zijn rol blijft als vertegenwoordiger van het bedrijf en met de klant zoekt naar mogelijke oplossingen.