A    X
Lijmen en hybride verbindingen
Alternatieve uitdeuksystemen
Aluminium Basis
Aluminium fase 2
GMA-hardsolderen
Herstellen van kunststofdelen
Herstellen van interieurdelen
High strenght steel
Meetsystemen elektronisch
Meetsystemen mechanisch
Meetsystemen optisch
Uitdeuken zonder spuiten
Uitdeuken zonder spuiten gevorder
Weerstandlassen
Afleveringsklaarmaken van persone
Omgaan met gevaarlijke stoffen
Effectief schadecalculeren
Schadediagnose auto elektronica
VERVALLEN Autopoetser basis
VERVALLEN Autopoetser gevorderd
MAG-MIG lassen schadeherstel

B 

Deelbranche: Specialistische Bedrijven

Restaurateur

De Restaurateur is werkzaam in bedrijven die gespecialiseerd zijn in het restaureren van voertuigen of die daarvoor binnen het bedrijf een aparte afdeling hebben. De restauratie is sterk afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden en de wensen van de opdrachtgever en het budget dat de opdrachtgever wil/kan vrijmaken. De werkzaamheden zijn zeer divers en variëren van het reviseren van de motor, het restaureren van de carrosserie en/of het chassis, het bekleden/herstellen van het voertuiginterieur, het herstellen van afneembare of opvouwbare daken, etc. Het is afhankelijk van de bedrijfsgrootte of de specialisatie van het restauratiebedrijf of al deze werkzaamheden in het bedrijf worden uitgevoerd. Klassieke voertuigen kunnen deels ook uit houten constructies bestaan. Daarnaast kunnen ook in klassieke voertuigen al (comfort)systemen zijn opgenomen, zoals klimaatsystemen of stuurbekrachtiging.

Branchekwalificaties

  • Lijmen en hybride verbindingen
  • Alternatieve uitdeuksystemen
   • Initiatiefnemer: OOC


  • Aluminium Basis
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

    Kennis testen met demotoets
   • Principes, kenmerken, begrippen
    • De deelnemer kent de eigenschappen van aluminium en de constructies waarin aluminium is toegepast.

    • De deelnemer kan de toegepaste coderingen herkennen en beschrijven.

    • De deelnemer kan constructies waarin aluminium is toegepast, herkennen en beschrijven.

    • De deelnemer kan de kwaliteit van de bewerkingen van aluminium plaatdelen en de conditie van deze delen, beoordelen en beschrijven.

    • De deelnemer  begrijpt dat afwijken van de (fabrieks) voorschriften bij het  bewerken van aluminium plaatdelen tot veiligheidsrisico's kan leiden.

    • De deelnemer kan beschrijven hoe corrosieproblemen kunnen ontstaan en kunnen worden voorkomen.

    • De deelnemer kent het verschil tussen aluminium plaatdelen en aluminium gietdelen en kan deze ook als zoanig herkennen.

   • Proces, methoden, voorschriften
    • De deelnemer kent de methoden (warmtebehandeling, verspanen, temperatuurcontrole) om aluminium plaatdelen te bewerken en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de voorzorgsmaatregelen die toegepast worden voor het bewerken (warmtebehandeling, verspanen, temperatuurcontrole) van aluminium plaatdelen kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kan de effecten en kenmerken beschrijven die optreden bij het bewerken (warmtebehandeling, verspanen, temperatuurcontrole) van aluminium.

    • De deelnemer kent de (wettelijke)voorschriften en persoonlijke veiligheidsmaatregelen die gelden voor het bewerken (warmtebehandeling, verspanen, temperatuurcontrole) van aluminium en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de voorwaarden die gelden bij het verbinden van aluminium plaatdelen door middel van schroeven en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de methode om scheurvorming in aluminium plaatdelen te detecteren.

   • Gereedschappen, materialen, apparatuur
    • De deelnemer kan de benodigde apparatuur voor het bewerken (zoals eenzijdig uitdeuken, krimpen, handmatig uitdeuken, verbinden door schroeven) van aluminium plaatdelen beschrijven en afstellen/toepassen.

    • De deelnemer kan problemen beschrijven, voorkomen en oplossen die kunnen optreden bij het bewerken/verbinden van aluminium plaatdelen.

  • Aluminium fase 2
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

    Kennis testen met demotoets
   • Principes/kenmerken/begrippen
    • De deelnemer kent de eigenschappen van aluminium en de constructies waarin aluminium is toegepast.

    • De deelnemer kan de toegepaste coderingen herkennen en beschrijven.

    • De deelnemer kan constructies waarin aluminium is toegepast, herkennen en beschrijven.

    • De deelnemer kan de effecten en kenmerken beschrijven die optreden bij het bewerken van, en het werken met aluminium.

    • De deelnemer kan de conditie van de constructie en de bewerkingen van aluminium, beoordelen en beschrijven.

    • De deelnemer  begrijpt dat afwijken van de (fabrieks) voorschriften bij het  bewerken van aluminium tot veiligheidsrisico's kan leiden.

    • De deelnemer kent begrippen zoals splijt/pel/afschuifbelasting en kan deze ook beschrijven/herkennen.

   • Mechanische verbindingen aluminium
    • De deelnemer kent de methoden om aluminium delen en de constructies waarin aluminium is toegepast, met elkaar te verbinden door middel van mechanische verbindingen (zoals schroeven, blindklinknagels, massieve of holle ponsnagels) en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de voorzorgsmaatregelen die toegepast worden voor het maken van mechanische verbindingen kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de wijze van nabewerking die toegepast wordt na het maken van mechanische verbindingen kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de diverse methoden om mechanische verbindingen van elkaar los te nemen en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de (wettelijke)voorschriften en persoonlijke veiligheidsmaatregelen die gelden voor maken van mechanische verbindingen en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kan (fabrieks)voorschriften t.b.v. het bewerken van aluminium delen, interpreteren en toepassen.

   • Lijmen/hybride verbindingen aluminium
    • De deelnemer kent de methoden om aluminium delen en de constructies waarin aluminium is toegepast, met elkaar te verbinden door middel van lijmen/hybride verbindingen en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de voorzorgsmaatregelen die toegepast worden voor het maken van lijm/hybride verbindingen kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de wijze van nabewerking die toegepast wordt na het maken van lijm/hybride verbindingen kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de diverse methoden om lijm/hybride verbindingen van elkaar los te nemen en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de (wettelijke)voorschriften en persoonlijke veiligheidsmaatregelen die gelden voor maken van lijm/hybride verbindingen en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kan (fabrieks)voorschriften t.b.v. het bewerken van aluminium delen, interpreteren en toepassen.

   • Apparatuur/gereedschappen
    • De deelnemer kan de benodigde apparatuur voor het verbinden en losnemen van aluminium delen beschrijven en afstellen/toepassen.

    • De deelnemer kan problemen beschrijven, voorkomen en oplossen die kunnen optreden bij het verbinden en losnemen van aluminium delen.

  • GMA-hardsolderen
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument
    Norm volgens: FOCWA Erkenning

    Kennis testen met demotoets
   • Principes, kenmerken, begrippen
    • De deelnemer kan GMA-hardsolderen herkennen en beschrijven.

    • De deelnemer kan beschrijven voor welke materiaalsoorten GMA-hardsolderen van toepassing kan zijn.

    • De deelnemer kan de factoren aangeven die bepalend zijn voor de kwaliteit van verbindingen bij GMA-hardsolderen.

    • De deelnemer kan problemen beschrijven, voorkomen en oplossen die kunnen optreden bij GMA-hardsolderen.

   • Proces, methoden, voorschriften
    • De deelnemer kan de voorbehandeling/voorzorgsmaatregelen beschrijven en toepassen t.b.v. GMA-hardsolderen.

    • De deelnemer kan het proces en de techniek van GMA-hardsolderen beschrijven en toepassen.

    • De deelnemer kan de benodigde materialen (zoals toevoegdraden CUSi3 en CuAI8) voor GMA-hardsolderen beschrijven en afstellen/toepassen.

    • De deelnemer kan de nabehandeling beschrijven en toepassen t.b.v. GMA-hardsolderen.

    • De deelnemer kan de (fabrieks)voorschriften voor GMA-hardsolderen interpreteren en toepassen.

    • De deelnemer kent de (wettelijke)voorschriften en persoonlijke veiligheidsmaatregelen die gelden voor de verbindingstechnieken en kan deze ook toepassen.

   • Gereedschappen, materialen, apparatuur
    • De deelnemer kan de benodigde apparatuur voor GMA-hardsolderen beschrijven en afstellen/toepassen.

  • Herstellen van kunststofdelen
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

   • Gereedschappen, apparatuur, materialen
    • De deelnemer kent de gereedschappen en apparatuur die worden ingezet voor het lassen en verwarmen van kunststofdelen en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de gereedschappen en materialen die worden ingezet voor het mechanisch verbinden van kunststofdelen (bijvoorbeeld nieten) en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de toevoegingsmaterialen (kunststof lasdraad, lijmsoorten, stikstof) die worden ingezet voor het lassen en lijmen van kunststofdelen en kan deze ook als zodanig toepassen.

   • Principes, kenmerken, begrippen
    • De deelnemer kan kunststoffen/typen herkennen/identificeren.

    • De deelnemer kent de begrippen die verband houden met kunststof en kunststofreparatie, zoals: thermohardend, thermoplast, etc.

    • De deelnemer kan de kunststof (veiligheids)delen herkennen, die om veiligheidsredenen niet gelast of gelijmd mogen worden.

   • Proces, methoden, voorschriften
    • De deelnemer kent de verschillende reparatietechnieken voor kunststofdelen, zoals: lassen, lijmen (vol of met mechanische verbindingen), verwarmen (in geval van deukjes), etc. en de voor – en nadelen van deze reparatiemethoden en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer kent de veiligheidsmaatregelen die getroffen moeten worden voor het repareren van kunststofdelen en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer begrijpt de productinformatie voor de in te zetten materialen voor het repareren van kunststofdelen en kan deze ook als zodanig toepassen.

    • De deelnemer weet hoe de verschillende reparatiemethoden dienen te worden nabewerkt tot het plamuren van de reparatieplek.

  • Herstellen van interieurdelen
   • Initiatiefnemer: OOC


  • High strenght steel
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

    Kennis testen met demotoets
   • Principes, kenmerken, begrippen
    • De deelnemer kent de eigenschappen van HSS delen en Tailored Blanks en de constructies waarin deze materialen zijn toegepast.

    • De deelnemer kan de toegepaste naamgevingen, coderingen en afkortingen van HSS delen en Tailored Blanks herkennen en beschrijven.

    • De deelnemer kan constructies waarin HSS delen en Tailored Blanks zijn toegepast, herkennen en beschrijven waarom HSS en Tailored Blanks op die plaatsen in de constructie worden gebruikt.

    • De deelnemer kan de conditie van HSS delen en Tailored Blanks beoordelen en beschrijven.

    • De deelnemer kan problemen beschrijven, voorkomen en oplossen die kunnen optreden bij het bewerken van HSS delen en Tailored Blanks.

   • Proces, methoden, voorschriften
    • De deelnemer kan de voorbehandeling beschrijven en toepassen t.b.v. HSS delen en Tailored Blanks.

    • De deelnemer kan het proces en de bewerkingstechnieken van HSS delen en Tailored Blanks beschrijven en toepassen.

    • De deelnemer kan de benodigde toevoeg- en bevestigingsmaterialen voor HSS delen en Tailored Blanks beschrijven en afstellen/toepassen.

    • De deelnemer kan de (fabrieks)voorschriften voor het vervangen/verbinden (snijlijnen/loshalen, etc.) van HSS delen en Tailored Blanks interpreteren en toepassen.

    • De deelnemer kan de nabehandeling beschrijven en toepassen t.b.v. HSS delen en Tailored Blanks.

    • De deelnemer kent de (wettelijke) voorschriften en persoonlijke veiligheidsmaatregelen die gelden voor de bewerkingstechnieken van HSS delen en Tailored Blanks en kan deze ook toepassen.

    • De deelnemer  begrijpt dat afwijken van de (fabrieks) voorschriften bij het  bewerken van HSS delen en tailored blanks tot veiligheidsrisico's kan leiden.

   • Gereedschappen, materialen, apparatuur
    • De deelnemer kan de benodigde apparatuur voor het bewerken van HSS delen en Tailored Blanks beschrijven en afstellen/toepassen.

  • Meetsystemen elektronisch
   • Initiatiefnemer: OOC


  • Meetsystemen mechanisch
   • Initiatiefnemer: OOC


  • Meetsystemen optisch
   • Initiatiefnemer: OOC


  • Uitdeuken zonder spuiten
  • Weerstandlassen
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument
    Norm volgens: FOCWA Erkenning

    Kennis testen met demotoets
   • Principes, kenmerken, begrippen
    • De deelnemer kan het weerstandlassen herkennen en beschrijven.

    • De deelnemer kan de effecten en kenmerken beschrijven die optreden bij weerstandlassen.

    • De deelnemer kan de factoren aangeven die bepalend zijn voor de kwaliteit van verbindingen bij weerstandlassen.

    • De deelnemer kan problemen beschrijven, voorkomen en oplossen die kunnen optreden bij weerstandlassen.

   • Proces, methoden, voorschriften
    • De deelnemer kan de voorbehandeling/voorzorgsmaatregelen beschrijven en toepassen t.b.v. weerstandslassen.

    • De deelnemer kan het proces en de techniek van weerstandlassen beschrijven en toepassen.

    • De deelnemer kan de nabehandeling beschrijven en uitvoeren t.b.v. weerstandslassen.

    • De deelnemer kent de (wettelijke)voorschriften (zoals de EMV-regeling) en persoonlijke veiligheidsmaatregelen die gelden voor weerstandlassen en kan deze ook toepassen.

   • Gereedschappen, materialen, apparatuur
    • De deelnemer kan de benodigde apparatuur voor weerstandlassen beschrijven en afstellen/toepassen.

  • Afleveringsklaarmaken van personenauto's
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

   • Gereedschappen, apparatuur, materialen
    • De deelnemer kent de gereedschappen die kunnen worden ingezet voor het afleveringsklaarmaken, zoals poets-, polijst- en schuurmiddelen, poetspads en poetsmachines, krabbertjes, etc.). 

    • De deelnemer kent de materialen die kunnen worden ingezet voor het afleveringsklaarmaken. 

   • Principes, kenmerken, begrippen
    • De deelnemer kent de eigenschappen van oplosmiddelhoudende en niet-oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen en hun toepassingsgebied.

    • De deelnemer kent de eigenschappen van poetsmiddelen en hun toepassingsgebied.

    • De deelnemer kan de verschillende lakfouten herkennen en weet welke relatief eenvoudig in het afleveringstraject zijn op te lossen.

   • Proces, methoden, voorschriften
    • De deelnemer kan het afleveren volgordelijk uitvoeren.

    • De deelnemer kent de verschillende technieken voor het verwijderen van onregelmatigheden in de lak die veroorzaakt zijn tijdens het spuiten.

    • De deelnemer kent de te nemen veiligheidsmaatregelen, waaronder de toepassing van PBM’s, voor het afleveringsklaarmaken en kan daar ook naar handelen.

    • De deelnemer begrijpt de productinformatie voor de in te zetten reinigings- en poetsmaterialen.

  • Omgaan met gevaarlijke stoffen
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

    Kennis testen met demotoets
   • Herkennen van gevaarlijke stoffen
    • De deelnemer kan gevaarlijke stoffen herkennen aan de hand van het etiket of informatiebladen/gegevens over deze stof.

    • De deelnemer weet wat wordt verstaan onder H, R, P en S-zinnen en kan daar ook als zodanig naar handelen.

    • De deelnemer kent de betekenis van de toegepaste gevaarsymbolen/pictogrammen voor gevaarlijke stoffen en kan daar ook als zodanig naar handelen.

    • De deelnemer kent de chemische kenmerken van gevaarlijke stoffen in relatie tot veiligheid, gezondheid en milieu.

   • Omgang met gevaarlijke stoffen
    •  

     De deelnemer weet welke wettelijke richtlijnen en regels er zijn ten aanzien van opslag van gevaarlijke stoffen, waar hij die vandaan kan halen, hoe deze stoffen moeten wordne opgeslagen en kan daar ook als zodanig naar handelen.

    • De deelnemers weet hoe hij op basis van de gegeven veiligheidsinformatie moet omgaan met gevaarlijke stoffen en kan daar ook als zodanig naar handelen.

    • De deelnemer weet waaraan de maximaal toelaatbare concentraties van gevaarlijke stoffen kunnen worden afgelezen.

    • De deelnemer weet hoe te handelen in geval van calamiteiten met gevaarlijke stoffen en kan daar ook als zodanig naar handelen.

    • De deelnemer weet waar en hoe de veiligheidsinformatie met betrekking tot de omgang met gevaarlijke stoffen wordt vastgelegd in de risico inventarisatie & evaluatie (RI&E))

    • De deelnemer kent de arbeidshygiënische volgorde waarin werknemers beschermd moeten worden tegen risicovolle arbeidsomstandigheden en kan hier als zodanig naar handelen.

   • (persoonlijke) beschermingsmaatregelen
    • De deelnemer kent de diverse persoonlijke beschermingsmiddelen die toegepast kunnen worden in de eigen werkomgeving.

    • De deelnemer kent de codering gebruikt op PBM’s en kan deze als zodanig toepassen.

    • De deelnemer weet welke persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet moeten worden bij gebruik van bepaalde materialen/stoffen, hoe deze toegepast moeten worden en past deze ook als zodanig toe.

    • De deelnemer kent de maatregelen die getroffen moeten worden om veilig en gezond te kunnen werken met gevaarlijke stoffen.

    • De deelnemer kent de uit de RI&E voortvloeiende verplichting met betrekking tot voorlichting en onderricht in de omgang met gevaarlijke stoffen.

  • Effectief schadecalculeren
   • Initiatiefnemer: OOC


  • Schadediagnose auto elektronica
   • Initiatiefnemer: OOC


  • MAG-MIG lassen schadeherstel
   • Initiatiefnemer: OOC
    Branchetoetsdocument

    Kennis testen met demotoets
   • Gereedschappen, materialen, apparatuur
    • De deelnemer kan van de gereedschappen en apparatuur die worden ingezet voor het uitvoeren van MAG-MIG lasverbindingen, omschrijven en verklaren hoe deze ingezet, afgesteld en onderhouden worden.

    • De deelnemer kan van de materialen die worden ingezet voor het uitvoeren van MAG-MIG lasverbindingen, omschrijven en verklaren hoe deze ingezet worden.

   • Principes, kenmerken, voorschriften
    • De deelnemer kan begrippen en afkortingen omschrijven en verklaren die verband houden met het uitvoeren van MAG-MIG lasverbindingen.

    • De deelnemer kan het (werkings)principe van MAG-MIG lasverbindingen omschrijven en verklaren.

    • De deelnemer kan de kenmerken van materialen omschrijven en verklaren die worden ingezet voor het maken van MAG-MIG lasverbindingen.

    • De deelnemer kan de kwaliteit en de kenmerken van uitgevoerde MAG-MIG lasverbindingen, omschrijven en beoordelen en kan omschrijven hoe deze eventueel gecorrigeerd kan worden.

   • Proces, methoden, voorschriften
    • De deelnemer kan de (wettelijke) voorschriften en persoonlijke veiligheidsmaatregelen omschrijven en verklaren, die relevant zijn bij het uitvoeren van MAG-MIG lasverbindingen.

    • De deelnemer kan de (reparatie)werkmethode omschrijven en verklaren betreffende het uitvoeren van MAG-MIG lasverbindingen.

    • De deelnemer kan de technische informatie, gebruiksinformatie, procedures, veiligheidsinformatie en voorschriften die relevant zijn voor het uitvoeren van MAG-MIG lasverbindingen, omschrijven en verklaren.