A    X
Autoruitherstel basis
Communicatie en klantrelatie Auto
Nieuwe technieken en ontwikkeling
Werken met Advanced Driver Assist

B 

Deelbranche: Specialistische Bedrijven

Autoruitherstelspecialist

De Autoruitherstelspecialist is werkzaam in het gespecialiseerde autoruitherstelbedrijf. Het autoruitherstelbedrijf geeft de klant/opdrachtgever een objectief reparatieadvies, waarbij rekening wordt gehouden met de kosten in relatie tot het resultaat/kwaliteit. Als bij een schade de ruit nog veilig conform (FOCWA)normen kan worden gerepareerd, dan zal de ruit gerepareerd worden en niet vervangen. Gerepareerde breuken dienen na herstel zodanig te zijn hersteld, dat het doorscheuren van de ruit wordt voorkomen, optisch herstel wordt verkregen en de originele draagkracht van de ruit wordt hersteld.