A    X
Update nieuwe technieken schadehe
Communicatie met klanten voor tec

B 

Deelbranche: Algemene functies Carrosseriebranche

       Algemeen medewerker (niet productiegericht)

       Branchekwalificaties

        • Update nieuwe technieken schadeherstel
         • Initiatiefnemer: OOC


        • Communicatie met klanten voor technisch uitvoerenden
         • Initiatiefnemer: OOC
          Branchetoetsdocument

         • Communicatie met klanten voor technisch uitvoerenden
          • De deelnemer presenteert zich op een representatieve, klant- en servicegerichte (klantontzorgende) en deskundige en vertrouwenswekkende wijze aan de klant. 

          • De deelnemer stemt, in gesprekken met de klant, zijn formulering en inhoud af op de klant en schept reële verwachtingen. 

          • De deelnemer achterhaalt de klantvraag, informeert de klant over de (algehele) staat van het voertuig, denkt mee met en adviseert de klant over de mogelijkheden. 

          • De deelnemer signaleert en meldt op tijd kansen die zich voordoen in het verkopen van (extra) uren/werk/diensten aan de klant. 

          • De deelnemer informeert de klant over de omvang van de opdracht (tijdsduur, kosten), de uit te voeren werkzaamheden en daarbij te behalen resultaten. 

          • De deelnemer informeert de klant over eventuele onduidelijkheden betreffende de staat van het voertuig en problemen/ uitdagingen die hij kan tegenkomen tijdens de werkzaamheden en draagt hier oplossingen voor aan die hij bespreekt met de klant. 

          • De deelnemer beantwoordt vragen van de klant zonder verwachtingen te wekken die hij of het bedrijf niet kan waarmaken en voorkomt dat hij toezeggingen doet naar de klant waar hij later op moet terugkomen. 

          • De deelnemer maakt afspraken met de klant over de oplevering, afwikkeling van de opdracht en de te leveren kwaliteit (in verband met materiaal, tijd, kosten). 

          • De deelnemer weet op welke momenten overleg met de klant over de opdracht noodzakelijk is. 

          • De deelnemer levert het voertuig af aan de klant, geeft hierbij een uitleg over de verrichte werkzaamheden en informeert de klant over eventuele zaken waar hij rekening mee moet houden. 

          • De deelnemer handelt klachten van klanten af waarbij hij discussie voorkomt, in zijn rol blijft als vertegenwoordiger van het bedrijf en met de klant zoekt naar mogelijke oplossingen.