A    X
Communicatie met klanten
Verkoop- en onderhandelingsvaardi
Marketing/verkoopinstrumenten

B 

Deelbranche: Algemene functies Carrosseriebranche

       Commercieel medewerker

       Branchekwalificaties

        • Communicatie met klanten (Communicatie en klantrelatie)
         • Initiatiefnemer: OOC
          Branchetoetsdocument

         • Communiceren met klanten
          • De deelnemer kent de voorwaarden voor succesvolle communicatie met de klant en kan deze toepassen: luisteren/lezen, woordkeuze/non-verbaal/houding, stemgebruik/zinsopbouw, vragen stellen/beantwoorden, aandacht geven/klant centraal stellen.

          • De deelnemer kan zich presenteren als deskundige en ambassadeur van het bedrijf, vertrouwen wekken, en de klant ontzorgen.

          • De deelnemer kan kansen (voortijdig) signaleren en benutten.

          • De deelnemer kan de klant informatie en advies geven die is afgestemd op het klanttype: dominant/extravert, dominant/introvert, subdominant/extravert, subdominant/introvert.

          • De deelnemer kan afspraken maken: Formulering en inhoud afstemmen op de gesprekspartner, reĆ«le verwachtingen scheppen, afspraken maken met betrekking tot de opdracht.

          • De deelnemer kan klachten van klanten (voortijdig) signaleren, voorkomen, behandelen, oplossen: Afwegingen maken tussen het belang van de klant en het belang van het bedrijf, voorkomen van discussie, gedrag naar de klant.

          • De deelnemer kan omgaan met conflicten en escalaties voorkomen.

        • Verkoop- en onderhandelingsvaardigheden
         • Initiatiefnemer: OOC
          Branchetoetsdocument

         • Verkoopvaardigheden
          • De deelnemer kan een analyse maken van zijn te verkopen producten/diensten en kan bepalen welke voordelen deze mogelijk kunnen bieden voor de klant.

          • De deelnemer kan zijn producten/diensten doorvertalen naar de koopmotieven van de klant.

          • De deelnemer kan de klantbehoefte analyseren.

          • De deelnemer kan zijn product/dienst aanbieden in aansluiting op de klantbehoefte.

          • De deelnemer kan omgaan met koopbezwaren.

          • De deelnemer kan de verkoop afronden (SLA, maken van afspraken, schriftelijke opdrachtbevestiging + (leverings)voorwaarden, etc.)

         • Onderhandelingsvaardigheden
          • De deelnemer kan zijn openingspositie bepalen bij onderhandelingen.

          • De deelnemer kan voorafgaande de onderhandelingen alternatieven bepalen voor het geval hij niet tot een overeenkomst komt met de onderhandelingspartner.

          • De deelnemer kan voorafgaande de onderhandelingen zijn onderhandelingsmiddelen bepalen en inschatten welke zijn onderhandelingspartner hem kan bieden, en kan deze tijdens de onderhandeling inzetten.

          • De deelnemer kan voorafgaande en/of tijdens de onderhandelingen het gezamenlijk belang bepalen/inschatten en hierop focussen tijdens het gesprek.

          • De deelnemer kan onderhandelingstechnieken toepassen.

          • De deelnemer kan omgaan met weerstand van de onderhandelingspartner.

          • De deelnemer kan de onderhandelingen afronden/afsluiten door het afsluiten van een gezamenlijke overeenstemming.

        • Marketing/verkoopinstrumenten
         • Initiatiefnemer: OOC