A    X

B 

Deelbranche: Algemene functies Carrosseriebranche

       Logistiek medewerker

       De logistiek medewerker is werkzaam in het magazijn en verzorgt de onderdelen- en materialenvoorziening. Afhankelijk van het soort bedrijf in de carrosseriebedrijf kunnen dat zijn; onderdelen voor schadevoertuigen, materialen voor het carrosseriebouwbedrijf, of onderdelen voor onderhoudswerkzaamheden aan (recreatie)voertuigen. Zijn werkzaamheden bestaan uit het inventariseren, controleren, laden en lossen van goederen en het verrichten van de voorraadadministratie. Afhankelijk van de grootte en het type bedrijf waar hij werkt, is het takenpakket breed of meer specialistisch. Het kan voorkomen dat een logistiek medewerker roulerend alle taken in het logistieke proces moet uitvoeren en binnen het hele magazijn werkzaam is of dat hij gericht is op bijvoorbeeld alleen het verzamelen van goederen.

       Kernactiviteiten

       Ontvangt en slaat goederen op

       De logistiek medewerker maakt voor het ontvangen van goederen de losplaats vrij en toegankelijk. Vervolgens lost hij goederen uit een samenladingseenheid in het ontvangstgebied.
       De logistiek medewerker controleert de ontvangen goederen. Hij telt de goederen en gaat na of de goederen geen beschadigingen of afwijkingen vertonen. Zijn bevindingen en eventuele afwijkingen meldt hij in het systeem en/of aan de leidinggevende. Goederen die niet aan de eisen voldoen, verwerkt hij volgens de daarvoor geldende procedure. Hij ondertekent de vrachtbrief en/of pakbon.
       Wanneer de goederen in ontvangst zijn genomen, plaatst de logistiek medewerker deze in de opslagplaats of hij brengt ze direct naar de bestemde locatie.

       Verzamelt, levert/verzendt goederen

       De logistiek medewerker ontvangt een vraag naar een onderdeel of pakket onderdelen van een collega of een klant. Hij medewerker verzamelt deze goederen op basis van een papieren of elektronische lijst. Hij verpakt goederen voor verzending volgens voorschrift, stelt pakketten samen en voegt eventueel productinformatie toe. Hij beschermt/verpakt voor verzending goederen conform de voorschriften en voert een laatste controle uit. Daarna verplaatst hij de goederen naar de daarvoor bestemde locatie, zodat deze opgehaald kunnen worden. De logistiek medewerker noteert de levering in de administratie. Voor de levering aan collega’s noteert hij de geleverde onderdelen in de werkorderadministratie. Voor levering aan de klant, stelt hij een factuur op.

       Inventariseert de voorraad

       De logistiek medewerker telt regelmatig de aanwezige voorraad en vergelijkt de gevonden aantallen met de geadministreerde voorraad. Hij controleert of er nog voldoende voorraad is en hij controleert de opgeslagen goederen op status. Onderdelen of materialen die afwijkingen vertonen (bijvoorbeeld over de datum zijn, of beschadigd zijn) noteert hij in het systeem. De logistiek medewerker voert nieuwe goederen in het voorraadsysteem in. Hij controleert of de goederen in het voorraadsysteem staan en voert zo nodig de artikelgegevens in. Eventuele onvolkomenheden meldt hij aan zijn leidinggevende.


       Media