A    X
Communicatie met werknemers
Personeelsmanagement

B 

Deelbranche: Algemene functies Carrosseriebranche

       HR-adviseur

       Een HR-adviseur voert administratieve taken uit op het gebied van personeelszaken. Het gaat daarbij om de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. De werkzaamheden zijn uitvoerend van aard.

       Branchekwalificaties

        • Communicatie met werknemers
         • Initiatiefnemer: OOC
          Branchetoetsdocument

         • Communiceren met werknemers
          • De deelnemer kent de voorwaarden voor succesvolle communicatie en kan deze toepassen: luisteren/lezen, woordkeuze/non-verbaal/houding, stemgebruik/zinsopbouw, vragen stellen/beantwoorden, aandacht geven.

          • De deelnemer kan voorafgaande de onderhandelingen zijn onderhandelingsmiddelen bepalen en inschatten welke zijn onderhandelingspartner hem kan bieden, en kan deze tijdens de onderhandeling inzetten.

          • De deelnemer kan voorafgaande en/of tijdens de onderhandelingen het gezamenlijk belang bepalen/inschatten en hierop focussen tijdens het gesprek.

          • De deelnemer kan de onderhandelingen afronden/afsluiten door het afsluiten van een gezamenlijke overeenstemming.

          • De deelnemer kan werknemers voorlichten en onderrichten over relevante bedrijfsspecifieke zaken (processen, verbeteringen, beleidsdoelstellingen) en over onderwerpen die voortvloeien uit bijvoorbeeld de Arbowet.

          • v

          • De deelnemer kan zijn boodschap afstemmen op het type werknemer: dominant/extravert, dominant/introvert, subdominant/extravert, subdominant/introvert.

          • De deelnemer kan afspraken maken: Formulering en inhoud afstemmen op de gesprekspartner, reële verwachtingen scheppen, afspraken maken.

          • De deelnemer kan onvrede bij werknemers (voortijdig) signaleren, voorkomen, behandelen, oplossen en daarbij de afweging maken tussen het belang van de werknemer en het belang van het bedrijf.

          • De deelnemer kan omgaan met conflicten en escalaties voorkomen.

        • Personeelsmanagement