A    X
Fiscaal recht

B 

Deelbranche: Algemene functies Carrosseriebranche

       Salarisadministrateur

       De Salarisadministrateur is werkzaam bij een salarisadministratie. Zijn taak is om de salarissen en de daaraan gerelateerde belastingen en afdrachten correct en tijdig uit te laten betalen. Zijn taken hebben de nodige complexiteit. Kenmerkend voor deze functie is de noodzaak goed inzicht te hebben in de salarisverwerking in al haar facetten en de gevolgen die fouten of vertragingen kunnen hebben voor het bedrijf en zijn medewerkers. Hij onderhoudt steeds meer contacten met interne en externe klanten, toch is er nog steeds sprake van een back office functie. 
       Een Salarisadministrateur die werkzaam is bij dienstverleners, zoals salarisadministratie en accountantskantoren, moet zich tevens een beeld kunnen vormen van de bedrijven waarvoor hij zijn werkzaamheden verricht.

       Branchekwalificaties

        • Fiscaal recht
         • Initiatiefnemer: OOC
          Branchetoetsdocument

          Kennis testen met demotoets
         • Het Nederlands belastingstelsel
          • De deelnemer is bekend met het principe van de aangifteplicht en kan hiernaar handelen

          • De deelnemer is bekend met het boxenstelsel en weet dit correct toe te passen.

          • De deelnemer kent de termen Heffingsrente en Invorderingsrente en begrijpt de achterliggende gedachte.

          • De deelnemer weet hoe er bezwaar gemaakt kan worden tegen een beslissing van de fiscus en hoe beroep ingesteld kan worden tegen de beslissing op het bezwaar.

         • Belastingen
          • De deelnemer is bekend met de fiscale regelgeving aangaande de wet op de loonbelasting en kan hier als zodanig naar handelen.

          • De deelnemer is bekend met de fiscale regelgeving aangaande de wet op de omzetbelasting en kan hier als zodanig naar handelen.

          • De deelnemer is bekend met de fiscale regelgeving aangaande de wet op de inkomstenbelasting en kan hier als zodanig naar handelen.

          • De deelnemer is bekend met de fiscale regelgeving aangaande de wet op de vennootschapsbelasting en kan hier als zodanig naar handelen.

         • Sociale verzekeringen
          • De deelnemer is bekend met de verschillende volksverzekeringen en weet hoe de premies hiervoor berekend en afgedragen worden.

          • De deelnemer is bekend met de verschillende werknemersverzekeringen en weet hoe de premies hiervoor berekend en afgedragen worden.