A    X
Effectief schadecalculeren
Verzekeringstechnische aspecten v
Communicatie met klanten

B 

Deelbranche: Algemene functies Carrosseriebranche

       Receptionist

       De Receptionist is werkzaam in arbeidsorganisaties (groot, klein) waar telefoongesprekken en bezoekers/klanten centraal worden opgevangen, en waar sprake is van een afdeling en een leidinggevende die behoefte hebben aan ondersteuning.

       Branchekwalificaties

        • Effectief schadecalculeren
         • Initiatiefnemer: OOC


        • Verzekeringstechnische aspecten van het schaderegelen
         • Initiatiefnemer: OOC
          Branchetoetsdocument

          Kennis testen met demotoets
         • Voorbereiding en gedragsregels
          • Kent de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen, de bepalingen en de bevoegdheden en de onderwerpen die in deze wet geregeld zijn en kan daar ook als zodanig naar handelen.

          • Kent het begrip na-risico en weet wanneer hiervan sprake is.

          • Kent in algemene zin de bepalingen en onderwerpen die geregeld zijn in het verzekeringsrecht en de wetskennis waaruit dit voortvloeit en kan daar ook als zodanig naar handelen.

          • Kent de bevoegdheden van politieambtenaren ten aanzien van het invorderen van kentekenbewijzen.

          • Kent de gedragsregels ten aanzien van het doorbelasten van kosten.

          • Kent de gedragsregels ten aanzien van de uitvoering van taxatie.

          • Kent de gedragsregels ten aanzien van de uitvoering van expertise.

          • Kent de bepalingen en voorschriften omtrent WOK meldingen.

          • Weet wie, in welke situatie opdrachtgever is van een opdracht tot reparatie.

          • Kent zijn onderhandelingspositie ten opzichte van de expert en kan daar ook als zodanig naar handelen.

         • Verzekeringen en gebruikte terminologie
          • Kent het proces met betrekking tot de aangifte van schade en de daar bijbehorende formulieren en kan daar ook als zodanig naar handelen.

          • Kent de begrippen WA, WA (beperkt/ volledig) casco en weet onder welk type verzekering deze begrippen vallen.

          • Kent het begrip indemniteitsbeginsel en weet wanneer hiervan sprake is.

          • Kent het begrip akte van cessie en weet wanneer hiervan sprake is.

          • Kent het begrip recht van retentie en weet wanneer hiervan sprake is.

          • Kent het begrip eigen risico en weet wanneer hiervan sprake is.

          • Kent het begrip bonus-malus en weet wanneer hiervan sprake is.

          • Kent het begrip garageverzekering en weet wanneer hiervan sprake is.

         • Schaderegelen en begrippen
          • Kent de procedure tot het afwikkelen van een schade en kan daar ook als zodanig naar handelen.

          • Kent de bepalingen en voorwaarden met betrekking tot het claimen van schade.

          • Kent de afspraken die gemaakt kunnen worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

          • Kent de bepaling en voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op het waarborgfonds.

          • Kent de procedure rond het signaleren van fraude en kan daar ook als zodanig naar handelen.

          • Kan bepalen wanneer sprake is van een Total-Loss.

          • Kan de dagwaarde van een voertuig bepalen.

          • Kent de berekeningsmethodiek met betrekking tot waardevermindering en kan deze ook als zodanig toepassen.

          • Kent de verschillende kentekenbewijzen en –platen en weet in welke situaties deze worden toegepast.

        • Communicatie met klanten (Communicatie en klantrelatie)
         • Initiatiefnemer: OOC
          Branchetoetsdocument

         • Communiceren met klanten
          • De deelnemer kent de voorwaarden voor succesvolle communicatie met de klant en kan deze toepassen: luisteren/lezen, woordkeuze/non-verbaal/houding, stemgebruik/zinsopbouw, vragen stellen/beantwoorden, aandacht geven/klant centraal stellen.

          • De deelnemer kan zich presenteren als deskundige en ambassadeur van het bedrijf, vertrouwen wekken, en de klant ontzorgen.

          • De deelnemer kan kansen (voortijdig) signaleren en benutten.

          • De deelnemer kan de klant informatie en advies geven die is afgestemd op het klanttype: dominant/extravert, dominant/introvert, subdominant/extravert, subdominant/introvert.

          • De deelnemer kan afspraken maken: Formulering en inhoud afstemmen op de gesprekspartner, reële verwachtingen scheppen, afspraken maken met betrekking tot de opdracht.

          • De deelnemer kan klachten van klanten (voortijdig) signaleren, voorkomen, behandelen, oplossen: Afwegingen maken tussen het belang van de klant en het belang van het bedrijf, voorkomen van discussie, gedrag naar de klant.

          • De deelnemer kan omgaan met conflicten en escalaties voorkomen.