Begrippen

BKS-toets

Een BKS-toets gaat over een branchekwalificatie binnen een bepaalde functie. Een BKS-toets is de formele theorie- of praktische toets (of een combinatie daarvan) die met succes moet worden afgelegd om een BKS-certificaat te ontvangen.

Branchekwalificatiestructuur (BKS)

De Branchekwalificatiestructuur (BKS) is een initiatief van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC). De BKS geeft een actueel en transparant overzicht van de herkenbare functies in de carrosseriebranche, de vakbekwaamheidseisen waaraan werknemers moeten voldoen, de bijbehorende opleidingsmogelijkheden en doorgroeimogelijkheden binnen de carrosseriebranche en de mogelijkheden van te behalen kwalificaties.

Ervaringscertificaat EVC (Erkennen van Verworven Competenties)

EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. EVC heeft als doel de competenties die een persoon op enigerlei verworven heeft, formeel te erkennen. Mensen kunnen immers op allerlei wijzen competenties ontwikkelen: zowel in hun werk, als in hun hobby’s, als in vrijwilligerswerk, in activiteiten bij maatschappelijke organisaties of door middel van cursussen. Dit betekent dat competenties niet alleen worden verworven door aan onderwijs deel te nemen, maar dat competentieontwikkeling plaatsvindt onafhankelijk van de gevolgde leerweg. Door middel van een EVC-procedure worden deze competenties herkend, beoordeeld en waar mogelijk, erkend. Na erkenning ontvangt een deelnemer een ervaringscertificaat.

Voor meer informatie over het ervaringscertificaat/EVC, zie de website van Nationaal Kenniscentrum EVC: www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl

Onderwijskwalificatie

Een onderwijskwalificatie is een diploma dat behaald kan worden na het succesvol afronden van een mbo-opleiding. Het eindniveau van een onderwijskwalificatie is beschreven in een kwalificatiedossier.

Beroepscompetentieprofielen / branchestandaarden

Beroepscompetentieprofielen (BCP’s) / branchestandaarden, beschrijven de werkzaamheden en competenties die nodig zijn om een bepaald beroep uit te oefenen. Hierbij wordt uitgegaan van een werknemer die al enkele jaren in het beroep werkzaam is, een vakvolwassen beroepsbeoefenaar.
BCP’s / branchestandaarden worden in opdracht van de brancheorganisatie en sociale partners ontwikkeld en door brancheorganisatie en sociale partners vastgesteld. 

BCP’s / branchestandaarden worden op verschillende fronten ingezet. Binnen de carrosseriebranche kunnen deze gebruikt worden als profiel voor verdere professionalisering van werknemers, of voor de ontwikkeling van instrumenten om competenties te meten. Een voorbeeld hiervan is het EVC instrument dat ingezet wordt om eerder verworven - maar niet eerder erkende - competenties van werknemers te meten en zo mogelijk te verzilveren. Daarnaast vormen de BCP’s / branchestandaarden het uitgangspunt voor de functiebeschrijvingen van de branchekwalificatiestructuur (BKS) en leveren zij input voor opleidingen in het Middelbaar Beroepsonderwijs (Mbo).

Branchetoetsdocument

In een branchetoetsdocument wordt weergegeven welke onderwerpen er binnen een toets aan bod komen en, in geval van theoretische toetsen, hoeveel toetsvragen er over deze onderwerpen worden gesteld en welke leer/toetsdoelen hiermee worden afgedekt. In het branchetoetsdocument wordt ook informatie over de toets gegeven zoals: wat voor een toets er wordt afgenomen (theoretisch, praktisch, een combi van beiden), wat voor een soort toetsvragen de deelnemer kan verwachten (multiple choiche, open vragen, etc.), hoe lang de toets duurt, etc.

De branchetoetsdocumenten zijn in te zien door op de gelijknamige link te klikken bij de branchekwalificaties.

Examencommissie

De examencommissie is het orgaan dat klachten, bezwaren, aangetekend beroep en bijzondere situaties die zich hebben voorgedaan tijdens de BKS-toets, behandelt.

BKS

BKS is de afkorting van BrancheKwalificatieStructuur en is een product van OOC, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de carrosseriebranche.

OOC

OOC is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche.

IBKC

IBKC staat voor: Instituut Branche Kwalificering Carrosserie. IBKC is het non-profit exameninstituut van de Carrossiebranche.