Wat is de BKS?

De Branchekwalificatiestructuur (BKS) is een initiatief van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC). De eisen die aan de vakbekwaamheid van werknemers worden gesteld, zijn voortdurend in beweging. Er is behoefte bij zowel werknemers als werkgevers aan overzicht en transparantie, om zodoende inzicht te krijgen in de doorgroeimogelijkheden binnen de carrosseriebranche en de mogelijkheden van te behalen kwalificaties. De BKS heeft tot doel om zowel werkgevers als werknemers en overige geïnteresseerden een actueel overzicht te bieden van alle herkenbare functies in de carrosseriebranche en de voor deze functies geldende loopbaanpaden en bijbehorende opleidingsmogelijkheden. De BKS kent twee toetsmogelijkheden: de BKS toets en de demotoets.

BKS-toets

Een BKS-toets meet kennis en inzicht, de achterliggende principes en bijbehorende toepassingsmethoden van een branchekwalificatie.
Een BKS-toets bestaat uit één of meerdere toetsonderwerpen. Aan ieder toetsonderwerp zijn leerdoelen gekoppeld. Gezamenlijk vormend de leerdoelen de feitelijke inhoud van de BKS-toets. Per toetsonderwerp wordt een aantal toetsvragen gesteld.
In de meeste gevallen bestaat een BKS-toets uit 40 toetsvragen, minder kan ook. Ook kunnen BKS-toetsen (deels) uit een praktisch deel bestaan. De branchetoetsdocumenten die aan de branchekwalificaties gekoppeld zijn, geven overzicht op de toetsonderwerpen, het aantal toetsvragen of toetsonderdelen en de cesuur.

Demotoets

De demotoets is een afgeleide van de BKS toets en is er voor de gebruiker in de eerste plaats om zichzelf te meten en te ontdekken in hoeverre de gebruiker de materie beheerst ten aanzien van de branchekwalificatie.
Een demotoets bestaat uit 10 toetsvragen en kan onbeperkt worden gemaakt. De demotoets biedt de gebruiker de gelegenheid om kennis te maken met het toetsniveau, de toetsvorm en de wijze van (digitale) afname. Na het afleggen van een demotoets krijgt de deelnemer direct de score in beeld. Aan deze score kunnen geen rechten worden ontleend. 

BKS-certificaat

Wanneer een deelnemer een BKS-toets met succes aflegt, dan ontvangt de deelnemer een BKS-certificaat. De deelnemer ontvangt het BKS-certificaat via zijn/haar werkgever.
Een BKS-certificaat bewijst dat de bezitter kennis en inzicht heeft van de branchekwalificatie waarover de BKS is afgelegd en dat hij/zij de achterliggende principes en toepassingsmethoden begrijpt en/of over de vereiste (basis)vaardigheden beschikt. Dit zijn belangrijke zaken om meer inzicht te krijgen in het uitoefenen van de functie en voorwaardelijk om specifieke vaardigheden succesvol uit te kunnen oefenen.

Verantwoordelijken

Ten aanzien van de BKS toetsen zijn de verantwoordelijkheden als volgt geregeld:
Voor de toetsontwikkeling is IBKC (Instituut Branche Kwalificering Carrosserie) verantwoordelijk (zie verder IBKC & legitimeren). IBKC geeft ook het BKS-certificaat uit. 
Voor de toetsafname is de toetsaanbieder verantwoordelijk. De toetsaanbieder is de organisatie waarbij de deelnemer de toets aflegt. In de meeste gevallen legt de deelnemer, de BKS toets af na het volgen van een opleidingsproduct (cursus of training). Vaak nog op dezelfde dag.
Individueel inschrijven voor een BKS toets is ook mogelijk. Bij iedere branchekwalificatie wordt aangegeven welke toetsaanbieders er zijn om de BKS toets bij af te leggen.
Er bestaat nauw contact tussen de toetsaanbieders en IBKC. Hierdoor wordt de kwaliteit van de BKS toets zelf, alsmede de toetsafname, bewaakt.
 

Toetsafnemers

Opleiders kunnen zich via het contactadres aanmelden als toetsafnemer. Met de indiener worden vervolgens afspraken gemaakt over afname en afnamecondities.
 

Opnemen van opleidingsproducten op de BKS-website

De BKS heeft tot doel om een actueel overzicht te bieden van alle herkenbare functies in de carrosseriebranche en de voor deze functies geldende branchekwalificaties. De BKS ondersteunt werknemers, leidinggevenden en P&O adviseurs bij het opstellen van Persoonlijke Opleidings Plannen (POP’s) en loopbaanpaden. Onderdeel van deze voorlichting is het vermelden van opleidingsmogelijkheden via een (selectie van) opleidingsproducten. Daarbij streeft de BKS ernaar om bij branchekwalificaties opleidingsproducten op te nemen, waarvan vooraf is vastgesteld dat deze producten deelnemers in staat stellen succesvol een BKS-toets af te leggen. 
De opgenomen opleidingsproducten moeten daarbij aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Alleen bij branchekwalificaties waarvoor een branchetoetsdocument beschikbaar is, kunnen opleidingsproducten worden opgenomen.
  • Over het opleidingsproduct dient online informatie beschikbaar te zijn waarnaar kan worden doorgelinkt, zodat de BKS-gebruiker hiervan kennis kan nemen.
  • Uit een inhoudelijke vergelijking tussen de online informatie over het opleidingsproduct en het branchetoetsdocument, moet een duidelijke dekking blijken.
  • De BKS-website pretendeert niet volledig te zijn en selecteert met name op bekendheid in de branche welke blijkt uit het verzilveren van scholingsbijdrage.
Op basis van deze vergelijking besluit het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Carrosseriebranche (OOC) of het opleidingsproduct op de BKS-website kan worden opgenomen.

Opleiders kunnen hun opleidingsproducten ter opname op de BKS-website, aanbieden via het contactadres van IBKC.

Hoe werkt de BKS?

In de branchekaart zie je een overzicht met alle deelbranches binnen de carrosseriebranche. Wil je informatie over de functies in een deelbranche, klik dan op een deelbranche op de kaart. De kaart zoomt dan in en toont alle herkende en erkende functies in deze deelbranche. 
Wil je informatie over een specifieke functie, klik dan op de titel van de functie. Eenmaal een functie geselecteerd/aangeklikt, kom je in een scherm met uitgebreide informatie over deze functie.
Wil je een ander functie bekijken, klik dan opnieuw op de deelbranche, of klik op Home om de hele carrosseriebranche in beeld te krijgen.
Een tweede mogelijkheid om deelbranches en/of functies te zoeken, is door middel van de selectiemenu’s rechtsboven de branchekaart.